Wspólnota Życia Chrześcijańskiego Białystok
Ruch świeckich inspirowany duchowością św. Ignacego Loyoli

Aktualności

nowości
w naszej wspólnocie

Kim jesteśmy

wspólnota to ludzie pragnący
żyć duchowością ignacjańską

Kalendarium

planowane wydarzenia
życia wspólnotowego

Modlitwa

codzienne wprowadzenie
do medytacji