Wspólnota Życia Chrześcijańskiego Magnificat Białystok
Ruch Wiernych inspirowany duchowością św. Ignacego Loyoli

KOCHAĆ JEZUSA SERCEM MARYI, KOCHAĆ MARYJĘ SERCEM JEZUSA

Kim jesteśmy

wspólnota świeckich
chrześcijan

NaSI Jezuici

ciekawostki na
temat jezuitów

Modlitwa

wprowadzenie
do medytacji

Filmy

z życia wspólnoty
i nie tylko

 

DSC05504297823Podziękowania dobroczyńcom

Organizatorzy spotkania młodzieży Magis 2016 w Supraślu (jezuici wraz z członkami Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego z Białegostoku) oraz młodzież uczestnicząca w spotkaniu będącym bezpośrednim przygotowaniem Światowych Dni Młodzieży dziękują:

panu Radosławowi Dobrowolskiemu, Burmistrzowi Gminy Supraśl oraz podległym mu agendom samorządowym oraz Mieszkańcom Miasta i Gminy za gościnność, życzliwość i wszelką okazaną pomoc w czasie pobytu,

szczególne podziękowania składamy p. Dyrektor Zespołu Szkól Sportowych przy Piłsudskiego 1 i współpracownikom - za gościnne przyjęcie nas w gmachu szkoły,

osobom odpowiedzialnym za Dom Ludowy i Centrum Kultury i Rekreacji - za współpracę w realizacji programu Magis 2016, 

pani Marii Łukaszewicz i Restauracji Łukaszówka z Supraśla - za pyszny bigos,

panu Wacławowi Fidziukiewiczowi z Supraśla - za naukę rzemiosła i świetną zabawę podczas budowania domków dla ptaków oraz pomoc w ich zawieszeniu na drzewach, 

panu Szczepanowi Skibickiemu z Supraśla - za prowadzenie zajęć fotograficznych, fachowość, stworzoną atmosferę i umożliwienie młodym zobaczenia piękna Polski, a zwłaszcza Supraśla i okolic,

panu Piotrowi Czarnieckiemu z Supraśla - za akordeonowe dźwięki i znane szlagiery podczas ogniska,

panu Adamowi Byglewskiemu i firmie transportowej Adampol z Zaścianek - za zasponsorowanie wycieczki po białostocczyźnie,

firmie Pelikan z Zaścianek za pyszne wędliny,

firmie Biakomex z Białegostoku – za pokazanie tego, co na Podlasiu najpiękniejsze,

pani prof. Marii Sobaniec- Łotowskiej za materiały na temat cudu eucharystycznego w Sokółce 

pani Sawickiej za sery własnej roboty,

pani Halickiej za świetne ciasto,

wszystkim osobom, które okazały nam życzliwą pomoc i przyjaźń na różne sposoby, a chciały pozostać anonimowe,

dziękujemy także służbom publicznym Policji i Straży Granicznej.

Bóg zapłać

Dobro uczynione zawsze zostaje pomnożone i jako takie do nas wraca. Bóg nigdy nie pozostaje dłużny, a nie ulega wątpliwości, że zainicjowane przez Jana Pawła II Światowe Dni Młodzieży to Boża inicjatywa.