Świadectwo - Zaproszenie
Od kwietnia 2015 roku jestem w prewspólnocie Białostockiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, do której przyprowadziły mnie „Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym”...

Czytaj więcej...

SPOTKANIE RADY LOKALNEJ WŻCH
Rutynowe i zgodne z naszym sposobem postepowania spotkanie Rady Lokalnej Wspólnoty odbyło się po południu 8 I 2018 r. w Domu Jezuitów przy Południowej 31. Od Koordynatora WL wszyscy...

Czytaj więcej...

Spotkanie na imieniny Pana Jezusa
Tajemnica Bożego Narodzenia kryje w sobie także imieniny Pana Jezusa. Na wspomnienie imienia Jezus Kościół wyznaczył dzień 3 stycznia. U jezuitów jest ono obchodzone...

Czytaj więcej...

ROK ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel usłyszał Boga...

Czytaj więcej...