Dnia 15 grudnia, o godzinie 18.00, w Cen­trum Wystawienniczo-Konferencyjne Archi­die­ce­zji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A, obok ka­ted­ry, odbędzie się spot­kanie pod hasłem „Dzien­ni­karz trzech papieży”.  

Gościem spotkania będzie

oj­ciec Andrzej Koprowski,

 jezuita, by­ły pro­win­cjał i wieloletni do­radca ge­­ne­ra­ła jezuitów, dyrektor progra­mów kato­lic­kich w TVP, ostatnio dy­rek­tor pro­gra­­mo­wy Radia Waty­kań­skie­go, znawca pro­­ble­­ma­­tyki waty­kań­­skiej i kościelnej.

Ojciec Koprowski jest wyjąt­ko­wym świadkiem pontyfikatu os­tat­nich trzech papieży. Należał do ścisłego grona odpo­wie­dzial­nych za wizyty i za relacje medialne z pielgrzymek Jana Pawła II i Benedykta XVI w Polsce a ostatnio za prezentację nauczania papieża Franciszka  w Radiu Watykańskim. Oprócz więzów wynikających z pełnionych funkcji łączyły go z nimi relacje osobiste.

Przewodnim wątkiem spotkania będzie próba osobistego przybliżenia postaci Jan Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, jako papieży oraz jako ludzi na tle czasów, w których przyszło im i nam żyć. 

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna pt. „Droga Piotra”.

Organizatorami spotkania są:

                                 Jezuici i Wspólnota Życia Chrześci­jań­skie­go w Białymstoku.