Życzmy sobie, by Okres Bożego Narodzenia i Nowy Rok Pański 2016 były czasem ucieszenia się Dobrą Nowiną zawartą w Narodzeniu Pańskim, w sposobie w jaki się dokonało i przesłaniem, które niesie.


Niech

miłość i dobroć,

pokój i radość,

i sprawiedliwość,

światło i wybawienie od wszelkich lęków,

nadzieja i miłosierdzie

usprawiedliwienie i przynależność do ludu wybranego przez Boga,

w którym On ma upodobanie,

czyli to czego pragnie nasza dusza

- spełni się w Naszym życiu dzięki dobroci i miłosiernej miłości naszego Zbawiciela, który jest między nami.

Niech

nam towarzyszy w te Święta zgoda w naszych wspólnotach i zdrowie.