DSC05504297823Podziękowania dobroczyńcom

Organizatorzy spotkania młodzieży Magis 2016 w Supraślu (jezuici wraz z członkami Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego z Białegostoku) oraz młodzież uczestnicząca w spotkaniu będącym bezpośrednim przygotowaniem Światowych Dni Młodzieży dziękują:

panu Radosławowi Dobrowolskiemu, Burmistrzowi Gminy Supraśl oraz podległym mu agendom samorządowym oraz Mieszkańcom Miasta i Gminy za gościnność, życzliwość i wszelką okazaną pomoc w czasie pobytu,

szczególne podziękowania składamy p. Dyrektor Zespołu Szkól Sportowych przy Piłsudskiego 1 i współpracownikom - za gościnne przyjęcie nas w gmachu szkoły,

osobom odpowiedzialnym za Dom Ludowy i Centrum Kultury i Rekreacji - za współpracę w realizacji programu Magis 2016, 

pani Marii Łukaszewicz i Restauracji Łukaszówka z Supraśla - za pyszny bigos,

panu Wacławowi Fidziukiewiczowi z Supraśla - za naukę rzemiosła i świetną zabawę podczas budowania domków dla ptaków oraz pomoc w ich zawieszeniu na drzewach, 

panu Szczepanowi Skibickiemu z Supraśla - za prowadzenie zajęć fotograficznych, fachowość, stworzoną atmosferę i umożliwienie młodym zobaczenia piękna Polski, a zwłaszcza Supraśla i okolic,

panu Piotrowi Czarnieckiemu z Supraśla - za akordeonowe dźwięki i znane szlagiery podczas ogniska,

panu Adamowi Byglewskiemu i firmie transportowej Adampol z Zaścianek - za zasponsorowanie wycieczki po białostocczyźnie,

firmie Pelikan z Zaścianek za pyszne wędliny,

firmie Biakomex z Białegostoku – za pokazanie tego, co na Podlasiu najpiękniejsze,

pani prof. Marii Sobaniec- Łotowskiej za materiały na temat cudu eucharystycznego w Sokółce 

pani Sawickiej za sery własnej roboty,

pani Halickiej za świetne ciasto,

wszystkim osobom, które okazały nam życzliwą pomoc i przyjaźń na różne sposoby, a chciały pozostać anonimowe,

dziękujemy także służbom publicznym Policji i Straży Granicznej.

Bóg zapłać

Dobro uczynione zawsze zostaje pomnożone i jako takie do nas wraca. Bóg nigdy nie pozostaje dłużny, a nie ulega wątpliwości, że zainicjowane przez Jana Pawła II Światowe Dni Młodzieży to Boża inicjatywa.