magislogo

 

 

Białystok. 6. 10. 2016

 

 POLAND 2016

 

Podziękowanie naszym Darczyńcom

Szanowni Państwo,

w lipcu br. w Supraślu obyło się spotkanie młodzieży z 12 krajów będącego częścią ogól­­no­polskiego programu Magis Poland 2016. Program ten stanowił dla tej młodzieży istotną część Światowych Dni Młodzieży.

 

Pamiątkowe zdjęcia, filmy i opisy tego, co się działo znajdują się na stronach inter­ne­to­wych i portalach społecznościach Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku, Urzędu Miasta Supraśl oraz na stronie krajowej Magis Poland 2016.

 

Młodzież przebywająca w Supraślu rozesłała informacje o tym wspaniałym doś­wiad­cze­niu do swoich przyjaciół i bliskich na czterech kontynentach. O tym, że te doświadczenia są w nich nadal żywe świadczą nadpływające do nas nadal maile z pozdrowieniami i nie­jed­no­krot­nie pytaniem o możliwość kontynuowania kontaktu.

 

Z perspektywy czasu widzimy jak owocny był to czas dla uczestników i organizatorów. Tym większa nasza wdzięczność dla wszystkich, którzy nas w tym projekcie wspierali. Pa­mię­ta­liśmy w czasie Magis 2016 w Supraślu o naszych dobroczyńcach. Podziękowania osobom, instytucjom i firm, które nas wsparły pozwoliliśmy sobie umieścić wspomnianych wyżej stro­nach internetowych i na Facebooku.

 

Dnia 23 października pragniemy naszą wdzięczność jeszcze raz wyrazić i za­ak­cen­to­wać. Tego dnia, o godzinie 10.00, w gościnnym kościele pw. Trójcy Świętej w Supraślu od­bę­dzie się Msza św. w intencji darczyńców Programu Magis Poland 2016 w Supraślu. 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w tej uroczystej modlitwie dziękczynnej, jeśli czas i okoliczności pozwolą.

 

Prosimy jeszcze raz przyjąć nasze podziękowania za okazane wsparcie oraz za­pew­nie­nie o naszej pamięci w modlitwie –

Jolanta Żero-Grochowska, Radosław Dobrowolski, o. Henryk Droździel SJ wraz z członkami Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku

Organizatorzy Magis Poland 2016 w Supraślu. 

 

magisdwa