15 I 2017 - Warsztaty dla kierowników duchowych

W niedzielę, dnia 15.01.2017 r., odbyła się pierwsza część warsztatów dla kierowników duchowych na ul. Południowej 31. Na spotkanie przybyły osoby zaproszone do towarzyszenia duchowego w rekolekcjach ignacjańskich w życiu codziennym oraz pozostali członkowie białostockiej WŻCh. Razem uczestniczyło 18 osób.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godzinie 15.00, którą celebrował o. Henryk Droździel SJ. Po Eucharystii mieliśmy chwilę czasu na porozmawianie przy herbacie i rozprostowanie nóg. Następnie, nasz Jezuita przybliżył nam rolę towarzysza duchowego i jego służbę wobec osoby odprawiającej rekolekcje w życiu codziennym. Podkreślił, że tak naprawdę to Bóg prowadzi i udziela się rekolektantowi, co jest niezgłębioną tajemnicą wymagającą od innych pokory i szacunku. Słuchaliśmy i robiliśmy notatki, aby słowa, które przekazywał były w nas i nas formowały do służby Bogu i ludziom: „Kochać i służyć we wszystkim(św. Ignacy).

Warsztaty zostały zakończone o godz. 17:30. Część osób udała się do swoich domów, a część została z pragnieniem pobycia jeszcze razem przy wspólnym stole, na którym nie zabrakło, jak zawsze, domowych wypieków, a szczególnie radości ze wspólnego przebywania.

Danusia