W sobotę 20 stycznia wieczorem niektórzy z nas byli na występie Schola Gregoriana Sancti Casimiri w pałacu Branickich z okazji 225 rocznicy wydania ”Pieśni nabożnych” Franciszka Karpińskiego. Franciszek Karpiński (ur. 4.10.1741 w Hołoskowie k. Otyni,  zm. 16.09.1825 w Chorowszczyźnie k. Wołkowyska, dziś Białoruś) poeta epoki oświecenia, główny przedstawiciel nurtu sentymentalnego w polskiej liryce. W latach 1785-1818 przebywał na dworze Branickich w Białymstoku. Napisał Pieśni nabożne m.in. „Kiedy ranne wstają zorze”, „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, „Bóg się rodzi”. Zostały one po raz pierwszy wydrukowane w Supraślu w 1792 r. w klasztorze oo. Bazylianów, a prawykonanie miało miejsce w starym kościele farnym w Białymstoku. Muzyka towarzysząca chórowi była wykonywana na instrumentach dawnych (lira korbowa, wirginał, portatyw, gęśle, fisharminia). Spektakl urozmaicił występ autorstwa prof. Waldemara Smaszcza oraz recytacje bardzo ciekawych fragmentów listów i pamiętnika F. Karpińskiego.