Dzień Życia Konsekrowanego w Białostockiej katedrze

Od 1997 r. Kościół powszechny obchodzi 2 lutego, ustanowiony przez Jana Pawła II, Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich.

W naszej katedrze dzień ten zaznaczyła uroczysta Msza św. koncelebrowana przez bp. Henryka Ciereszko, abp. Seniora Stanisława Szymeckiego oraz kapłanów zakonnych i diecezjalnych z archidiecezji. Wśród nich był także nasz Asystent o. Henryk Droździel SJ, którego poproszono o wygłoszenie okolicznościowej homilii.

Mówiąc o osobach konsekrowanych podkreślił m. in. znaczenie obecności ich osoby

„Ludzie z wdzięcznością pamiętają, co zrobili zakonnicy, ale jeszcze bardziej „jak byli”, czyli ich sposób obecności. Jest coś niezwykłego w sposobie bycia osoby oddanej całkowicie Jezusowi Chrystusowi, zakochanej w Nim. Ten sposób bycia staje się automatycznie znakiem.

Świat dziś potrzebuje tego znaku. Osoby konsekrowane są żywym znakiem i świadectwem, więcej, niemym krzykiem w świecie i dla świata, który woła: „Jest Bóg. Myśmy Go spotkali. On naprawdę jest i ty możesz Go spotkać.”

By być znakiem trzeba zapalić się jak świeca od Jezusa Chrystusa.

Aby dać się zapalić Jezusowi Chrystusowi trzeba być blisko.

Jesteśmy blisko karmiąc się modlitwą, słowem Bożym, Eucharystią, rozważając słowa i czyny Jezusa, otwierając się na Ducha Świętego. 

Tym, co łączy osoby konsekrowane, które były przed nami i te, co przyjdą po nas, są z nami, to pasja  poznawania  Jezusa Chrystusa. Poznać tak, by Go pokochać i kochać Go tak, aby Go naśladować i dać się posłać.”

WZCH. Redakcja