Twardowski na spotkaniu św. Ignacego

Punktem wyjścia do modlitwy mogą być utwory literackie, zwłaszcza poetyckie, nie tylko fragmenty Pisma św.

Wiersze księdza Twardowskiego „Jestem”, „Tak”, „Prośba” z wyboru przygotowanego przez Mirosławę Ostrowską stały się miejscem szukania i nazywania doświadczenia Boga we własnym życiu podczas czwartkowego (9.2.17) spotkania wspólnoty podstawowej „Św. Ignacy”.

Najpierw wysłuchaliśmy bardzo ciekawego referatu życia i twórczości księdza Jana Twardowskiego (1915-2006). Prowadząca przygotowała się bardzo dobrze i z pasją przedstawiła nie tylko fakty, ale i ciekawostki z życia ks. Jana, pokazując zdjęcia i przywołując różne wypowiedzi osób, które go znały. Potem przeszła do omówienia charakterystycznych rysów jego twórczości. Na koniec uczestnicy otrzymali wybór wierszy do osobistej modlitwy.

Spotkanie pokazało, że są w życiu księdza Poety wątki dotyczące miasta Białegostoku. Szkoła Podstawowa nr. 2 w naszym mieście, jako pierwsza otrzymała imię ks. Jana Twardowskiego. Stało się to w 1993 r., czyli jeszcze….za jego życia. Co więcej, przy jego jednoznacznym sprzeciwie (sic!). Okazało się jeszcze raz, że nauczycielek nikt nie pokona, gdy już na coś się zdecydują.

Kolejnym wątkiem łączącym z Poetą, to jest p. Waldemar Smaszcz, historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz, autor książek, wyborów wierszy poetów polskich oraz ceniony eseista i konferencjonista. Co prawda urodził się w Gdańsku a studiował w Toruniu, lecz działał od lat w Białymstoku. Nie tylko jest autorem artykułów i wydawcą tomików wierszy ks. Twardowskiego, ale także był jego przyjacielem.

Redakcja WŻCH

Źródło: foto Mateusz Opasiński, Wikipedia

Pomnik ks. Jana Twardowskiego na skwerze przed kościołem Wizytek.