Tłustoczwartkowe ABC Duchowości

Etapy budowania więzi w relacjach osobowych to temat kolejnej odsłony ABC Duchowości. Spotkanie odbyło się 23 lutego w Domu Jezuitów. Tym razem nie prowadziła go ekipa Szkoły Kontaktu z Bogiem, ale o. Henryk  Droździel SJ we współpracy z Jolą Żero-Grochowską.

Jak zwykle młodzież włączyła się aktywnie w przygotowanie „gastronomiczne” i przebieg spotkania.

W „demokratycznym” głosowaniu (nawet Komisja Wenecka nie miałaby powodów do narzekań) zdecydowano się na wysłuchanie obszernej prezentacji tematu zakończonej czasem na pytania i odpowiedzi.

Poruszane zagadnienia nie były niczym nowym, ale zebranie ich i pokazanie dynamiki rozwoju relacji od etapu poznania po etap, na którym mamy do czynienia z więzią małżeńską spotkało się z dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza, że ich nieznajomość lub lekceważenie przechodzenia z jednego na drugi mogą stać się źródłem zerwania relacji lub niepotrzebnego cierpienia, co w konsekwencji może rodzić nieufności w kontaktach z innymi.

Bez wzajemnego poznania nie ma więzi emocjonalnej, a co za tym idzie więzi duchowej. Bez solidnych podstaw czyli wspólnych wartości nie da się zbudować trwałej przyjaźni czy więzi narzeczeńskiej, a potem małżeńskiej.

Piękny fragment z Ew. św. Jana 15, 12-17 stał się okazją dla prowadzącego do refleksji na temat przyjaźni z Chrystusem.

W czasie spotkania był czas rozważań związanych z tematem, ale i na rozmowy przy ciastkach i obowiązkowo tłustoczwartkowych pączkach.

WZCHBiałystok