„ABC – życia duchowego” w Niedzielę Miłosierdzia
12 kwietnia 2015 Dom Jezuitów, ul. Południowa 31 (Nowe Miasto, dojazd autobusem nr 2, 16). 
Spotkanie rozpocznie się o 16:00 Mszą Świętą, a zakończy się ok. 20:00. 
Poprowadzi Daniel Wojda SJ i Jakub Niedzielski SJ.