Geniusz mężczyzny. Geniusz kobiety

Kobieta jest najsłabsza, gdy kocha, a najsilniejsza, gdy jest kochana.

Mężczyzna jest najsłabszy, gdy jest kochany, a najmocniejszy, gdy kocha.

rzym1

W Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A w Białymstoku, po raz kolejny miało miejsce ciekawe wydarzenie, na które złożyła się konferencja i występ artystyczny.

Dnia 12 maja br. konferencję pt. „Geniusz mężczyzny. Geniusz kobiety” wygłosił jezuita o. Henryk Droździel SJ a z mini recitalem zawierającym utwory Vivaldiego, Bacha, Haendla, Rimskiego-Korsakowa i Lutosławskiego wystąpiły panie Małgorzata Piotrowska (sopran) i Urszula Izbicka (fortepian). 

rzym2

 

Gdy mówimy o człowieku mówimy o tajemnicy. Można się zbliżać do tej tajemnicy od różnych stron. Wielkość i znaczenie tego, co odkryjemy zależeć będzie od przyjętych założeń.

My patrzymy na człowieka, jako całość. Staramy się go zrozumieć w świetle objawienia Bożego i doświadczenia - mówił prelegent o. Henryk Droździel SJ. 

 

rzym4

Człowiek istnieje, jako osoba, czyli jako byt świadomy, obdarzony zdolnością do przekraczania siebie i daru z siebie, czyli do miłości, nie definiowalny przez to, co posiada ani przez to, co robi, ale przez to, kim jest.

Objawienie Boże i doświadczenie uczą nas, że człowiek (niezależnie od tego jak usiłują to prezentować nienaukowe teorie) istnieje, jako mężczyzna albo, jako kobieta. Oboje, choć różni są równi.

Ta jedność i różnorodność są wyrazem Bożego geniuszu.

         Mężczyzna powinien znać geniusz kobiety i odwrotnie. Dlaczego?

         Aby nawzajem lepiej się rozumieć; przeżywać różnice nie, jako współzawodnictwo, ale wzajemne uzupełnianie się i obdarowywanie; wychodzić naprzeciw swoim potrzebom; nie interpretować reakcji drugiego wynikający z jego odmienności, jako złośliwości; z pokorą pomagać sobie wzrastać; szanować się w swojej psychologicznej tożsamości.

Ostatecznie zamierzone przez Boga „napięcie” wynikające z różnorodności w jedności prowadzi do wzrostu w człowieczeństwie, uzdalnia do miłości tak Boga jak i bliźniego.

  1. Droździel stwierdził, że zadaniem konferencji jest przybliżenie zagadnienia, zasygnalizowanie jego wagi i złożoności oraz zachęta do zainteresowania się tematem. Chociaż zagadnienie wydaje się być bardzo teoretycznym i trzeba się poruszać po obszarach teologii, filozofii, psychologii i medycyny to jednak wynikają z tego konkretne wnioski. Okazało się jeszcze raz, że nie ma nic bardziej praktycznego jak dobra teoria.

Konferencję „Geniusz mężczyzny. Geniusz kobiety” zorganizowali Jezuici i Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku.

rzym5

Korzystając z okazji dziękujemy ks. Jarosławowi Jabłońskiemu, dyrektorowi Centrum Wystawowo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej oraz jego Współpracownikom za serdeczną gościnność i okazaną pomoc. Dziękujemy artystom Małgorzacie Piotrowskiej i Urszuli Iżbickiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

rzym6

Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi Was i waszą posługę.

WŻCH35Białystok

13/5/2017