Skarb przyjaźni

Przyjaźni było poświęcone spotkania w ramach „ABC Duchowości”, które odbyło się w Domu Jezuitów na Południowej 31, 25 maja br.

Dziś wiele mówi się, śpiewa i tworzy o miłości. Jednak dla starożytnych i jeszcze nie tak dawno dla naszych dziadków bardzo cenna była przyjaźń.

Zakochani patrzą sobie w oczy – przyjaciele przed siebie. Przyjaźń jest formą miłości, która jest ze wszystkich najmniej związana z tym, co w nas instynktowne, emocjonalne. Z punktu widzenia biologicznego gatunek ludzki jej nie potrzebuje. Człowiek to nie jest jednak tylko biologia.

Przepiękne teksty o przyjaźni i o jej bezcennej wartości znajdziemy w Księdze Syracha, zwłaszcza w rozdziale 6. 

„Wierny, bowiem przyjaciel potężna obrona, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana.”

Pan Jezus w najbardziej decydującym momencie swojego życia mówi do uczniów: „Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi… Wy jesteście przyjaciółmi moimi…”. Otwarcie uczniów (nas) na głęboką autentyczną przyjaźń z Bogiem jest celem misji Jezusa. Przyjaźń z Bogiem uzdalnia nas do wejścia w autentyczne relacje miłości i przyjaźni z bliźnimi.

Przyjaciel (może ich być więcej) jest darem Boga. Trzeba się na ten dar otworzyć. Pomocą w tym jest danie w swoim życiu pierwszeństwa kontaktom towarzyskim, zwykła dobroć, kultywowanie przejrzystości swojej osobowości, ośmielanie się by mówić o swoich uczuciach, nauczenie się gestów miłości oraz stwarzanie przestrzeni wolności w kontaktach towarzyskich.

By przyjaźń zawiązała się potrzebna jest mądrość w ocenie osoby, z którą powstaje relacja.

Potrzebne jest kultywowanie przyjaźni. W tym procesie ważna jest zdolność do przebaczania. Ważne jest nie tyle szukanie przyjaźni, co stawanie się przyjacielem.

Dziś jednak niewiele się o przyjaźni słyszy. Może więc trzeba zacząć od początku tzn. zacząć mówić i sławić przyjaźń.

 

WŻCH35Białystok

                     26/5/2017