ABC DUCHOWOŚCI NOWY ETAP

We czwartek, 22 czerwca, odbyła się ostatnia przed wakacjami edycja ABC Duchowości. Projekt ten jest prowadzony przez jezuitów ze Szkoły Kontaktu z Bogiem w domu jezuitów przy ul. Południowej 31, w Białymstoku. 

Raz na miesiąc jezuici gromadzą młodzież klas maturalnych szkoły średniej i studentów proponując temat związany z duchowością. Na wieczorne spotkanie składa się zazwyczaj konferencja, praca w małych grupach i Msza św. Wszystko to w kameralnym kontekście przyjaznego domu jezuitów w połączeniu z agapą oraz okazją do osobistych spotkań i rozmów.

Ostatnie spotkanie było jednocześnie pożegnaniem aktualnej ekipy Szkoły Kontaktu z Bogiem, która od września będzie pracowała w nowym składzie i pożegnaniem z projektem, który od października będzie prowadzony przez jezuitę z Białegostoku i WŻCh.

ABC Duchowości skupiało osoby, które trafiły tu przez swoich znajomych i kontakt z jezuickimi propozycjami rekolekcji dla młodzieży. Spotkania w Domu Jezuitów oferują młodzieży, w większości już należącej do różnych grup i ruchów katolickich, pogłębienie tematyki życia duchowego przez naukę ignacjańskich metod modlitwy, rachunku sumienia i ignacjańskie spojrzenie na przeżywanie Ewangelii w codzienności. Podejmowane są także problemy z różnych, nie tylko religijnych, obszarów np. budowanie relacji, przebaczenie, przyjaźń itd.

Pomimo iż spotkania raz na miesiąc nie rokują nadziei zbudowania trwałej wspólnoty, to jednak łączą mocno osoby ze sobą przez obecność tych samych pragnień, głód pogłębienia wiary i poznania Boga.

WŻCH35Białystok

25.6.2017