Drogą  Pielgrzyma

W dniach 2-10.VIII. 2017, w Falenicy, odprawiłam Syntezę CD, prowadzoną przez o. Ryszarda Friedricha SJ. Tematem była droga św. Ignacego, spotkanie z historią prowadzenia przez Boga w jego drodze duchowej, w oparciu o „Autobiografię” i Ćwiczenia Duchowe.

Metoda zaproponowana przez o. Ryszarda bardzo mi odpowiadała. Było mało podawanych treści. Krótkie wprowadzenie, kilka myśli, inspiracji do modlitwy, propozycje Słowa Bożego, dwa, trzy pytania do refleksji. Wszystko w atmosferze wielkiej wolności wyboru, co dawało mi poczucie otwartości na Boże prowadzenie.

Treścią medytacji było życie św. Ignacego, jego doświadczenia poznawane poprzez lekturę „Autobiografii” oraz przechodzenie do naszego życia, rodzące się poruszenia serca, które oświetlaliśmy Słowem Bożym, samodzielnie je dobierając do naszej sytuacji.

Ta konfrontacja rodziła we mnie dużo silnych poruszeń, miałam więc też solidną szkołę rozeznawania duchowego. Tu mogę powiedzieć tylko tyle, że posłuszeństwo Addycjom zawartym w CD ma wielką moc przezwyciężania podstępów złego ducha.

Znałam dzieje św. Ignacego, ale tak intensywne przebywanie z nim sprawiło, że stał mi się bardzo bliski. Niektóre jego przeżycia, słowa, postawy głęboko zapadły mi w serce. I teraz są nadal pomocą, ukierunkowaniem w podejmowaniu codzienności.

Poznając głębiej „Autobiografię”, mogłam też bardziej pojąć jak powstawały, jak rodziły się Ćwiczenia Duchowe, zaczerpnąć z ich źródła, doznać „smaku” Ćwiczeń. Dla mnie zawierał się w prośbie CD 104 „o dogłębne poznanie Pana”.

Jechałam na te rekolekcje z ogromną prośbą o łaskę, która teraz jest dla mnie bardzo ważna. Pan Bóg jest bardzo hojny. Udzielił mi jej, i jeszcze wielu innych. Ważną była też możliwość dokonania gruntownej reformy życia w moim powołaniu.

Jestem głęboko wdzięczna Panu Bogu i o. Ryszardowi za te Ćwiczenia. Chcę powracać do ich treści, pogłębiać, wprowadzać w swoje codzienne życie i służbę.

Jak powiedział o. Ryszard na podsumowaniu, Ćwiczenia były przez naszą grupę dobrze przeżyte, z dużym zaangażowaniem. Dają nadzieję, że owoce będą trwałe i – jak mówi św. Ignacy - pomogą we wszystkim znajdować Pana Boga. Wspomniał też, że planuje te rekolekcje jeszcze powtórzyć, może w innym domu rekolekcyjnym. Warto więc uważnie przeglądać oferty, i może spróbować pójść z ojcem Ignacym „drogą Pielgrzyma”.

Irena „Wspólnota Arka”