MODLITWA WŻCH W BIAŁYMSTOKU
W ROKU JUBILEUSZU XXXV-lecia
Boże,
nasz Ojcze miłosierny,

Ty posłałeś Jezusa Chrystusa, Twoje żywe Słowo, aby przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie zbawił rodzaj ludzki, oraz Ducha Świętego, aby pielgrzymujący na ziemi Kościół ożywiał, towarzyszył mu i prowadził go.

Prosimy Cię za naszą Białostocką Wspólnotę cząstkę Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, która korzeniami sięga powołanej przez jezuitów Sodalicji Mariańskiej:

spraw, abyśmy byli otwarci na słuchanie Twojego Ducha;

udziel nam głębokiej miłości do świata i ducha służby Kościołowi;

daj nam łaskę patrzenia na świat oraz naszych barci i siostry Twoimi oczami;

naucz nas szukać, znajdować i jak najdoskonalej pełnić Twoją wolę;

daj nam serce, które bije w harmonii z Twoim sercem, abyśmy miłowali Cię i służyli Ci we wszystkich rzeczach na większą Twoją chwałę, dochowując wierności swojemu charyzmatowi.

Prosimy Cię o to wszystko przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna a naszego Zbawiciela, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko, wstawiaj się za członkami naszej Białostockiej Wspólnoty i naszymi bliskimi u swojego Syna.

 

Wszyscy nasi święci Patronowie, módlcie się za nimi.

Opr. O. H. Droździel SJ, WŻCH Białystok

30.9.2017, w Roku Jubileuszu 35-lecia