Cele Jubileuszu XXXV-LECIA WŻCH Białystok

W 1563 roku Jean Leunis SJ założył Prima Primaria w Kolegium Rzymskim. Stała się ona pierwszą wspólnotą, do której przyłączyło się wiele Kongregacji Mariańskich (Soldalicji Mariańskich). Rozszerzyły się one wkrótce na cały świat. Wspólnoty świeckie stały się narzędziem dla zachowania i rozprzestrzeniania charyzmatu ignacjańskiego we wszystkich obszarach życia, pełniąc rolę, która stała się szczególnie ważna w okresie kasaty Towarzystwa Jezusowego. Kongregacje miały przez wszystkie lata ogromne oddziaływanie na życie społeczne i moralne. W 1967 r. Prima Primaria przekształciła się w WŻCh i w ten sposób nadal przekazuje charyzmat ignacjański osobom świeckim.

Jubileusz jest wspaniałą sposobnością do:

  1. Upamiętnienia naszej historii w duchu dziękczynienia. Poznając nasze korzenie umacniamy własną tożsamość. Rozpoznajemy sposób, w jaki Duch Święty nas prowadził.
  2. Przeżywania naszego „tu i teraz” z odnowionym zapałem. Świętowanie rocznicy może stać się okazja do odświeżenia charyzmatu WŻCh, tak, by odpowiadał on wyzwaniom świata, w którym żyjemy.
  3. Działania. To kim jesteśmy powinno się wyrazić zgodnym z naszym charyzmatem działaniem na rzecz strony środowiska, w którym żyjemy. Nie chcemy podzielić się jeszcze jedną porcją historii.
  4. Zacieśnienia więzów i budowania mostów łączących nas z innymi wspólnotami z naszej wzch-owskiej rodziny.
  5. Spojrzenia w przyszłość z nadzieją. Na nowo patrzymy w przyszłość WŻCh. Szukamy sposobów do dalszego umacniania członków WŻCh i zaangażowaniu w Bożą misję na świecie.

                                                              

WŻCH35Białystok

           29/09/2017