Program - Jubileusz XXXV-LECIA WŻCH Białystok

Hasło: „Kochać i służyć! - We wszystkim”

Data: 30 września 2017 – 30 września 2018

Centralne obchody: 27-29 lipca 2018.

Miejsce obchodów liturgicznych i spotkań otwartych:

Kościół i Oratorium w parafii św. Wojciecha w Białymstoku

Modlitwa Jubileuszowa:

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. 

Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko.

Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli.  Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen.

 Modlitwa na każdy miesiąc:

Corocznie papież publikuje 24 intencje (12 ogólnych i 12 misyjnych) zapraszając do włączenia ich w modlitwę zwłaszcza Apostolstwo Modlitwy.  Włączamy się w modlitwę kościoła w intencjach, jakie widzi papież Franciszek

Wrzesień 2017-  Intencja ewangelizacyjna: 

Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Październik 2017 - Intencja ogólna: 

Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Listopad 2017- Intencja ewangelizacyjna: 

Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Grudzień 2017- Intencja ogólna: 

Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

Watykan, 3 stycznia 2016 r.