MODLITWA WSPÓLNOTY ŻYCIA CHCHRZEŚCIJAŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU W ROKU JUBILEUSZU XXXV-lecia

Boże, nasz miłosierny Ojcze, prosimy Cię za naszą Białostocką Wspólnotę: spraw, abyśmy byli otwarci na słuchanie Twojego Ducha; udziel nam głę­bo­kiej miłości do świata i ducha służby Kościołowi; daj nam łaskę patrzenia na świat oraz naszych barci i siostry Twoimi oczami; naucz nas szukać, znajdować i jak najdoskonalej pełnić Twoją wolę; daj nam serce, które bije w harmonii z Twoim sercem, abyśmy miłowali Cię i służyli Ci we wszyst­kich rzeczach na większą Twoją chwałę, dochowując wierności naszemu charyz­ma­towi.

Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Matko Miłosierdzia – módl się za nami!

Wszyscy nasi święci Patronowie – módlcie się za nimi.

 

Opr. O. H. Droździel SJ, WŻCH Białystok
30.9.2017, w Roku Jubileuszu 35-lecia

 

Modlitwa Jubileuszowa:

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,

pamięć moją i rozum, i wolę mą całą,

cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś –

Tobie to, Panie, oddaję.

Twoje jest wszystko.

Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli.

Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę,

albowiem to mi wystarcza. Amen.

  

MODLITWA O POWOŁANIA DO WŻCH

Duchu Święty Boże, prosimy, abyś pomógł odkryć Twoje zaproszenie do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego wszystkim tym, których na tę drogę powołujesz. Daj im odwagę zaufania oraz siły w podążaniu za tym Twoim natchnieniem.

Niech nie słabnie nasze pragnienie, aby bardziej Cię „kochać i służyć”.

Boże w Trójcy Jedyny, pobłogosław tym, którzy już są we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego i ich najbliższym, przyjmij do radości nieba naszych zmarłych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Matko i królowo Towarzystwa Jezusowego – módl się za nami!

Święty Ignacy – módl się za nami!