Jesienne Forum Wspólnot Lokalnych

„Tylko wtedy, kiedy człowiek pozwala się prowadzić Bożemu Duchowi i kształtuje rzeczywistości ziemskie w perspektywie Królestwa Bożego (por. Gaudium et spes, 72), współpracuje w realizacji prawdziwego postępu ludzkości. To Duch Święty umożliwia spotkanie z Synem Boga żywego i w ten sposób oddala z serca człowieka wszelkie zadufanie intelektualne oraz prowadzi do prawdziwego dobra i prawdziwej mądrości, będącej darem, o który trzeba prosić i który należy przyjąć z pokorą”. „Jan Paweł II, Słowo Chrystusa światłem i wsparciem dla wszystkich. Homilia podczas Mszy św. dla wykładowców i studentów uczelni rzymskich (Rzym, 16 XII 1997 r.), nr 5.

Te słowa przyświecały Forum Wspólnot Lokalnych WŻCh w Polsce 2017 przebiegającemu pod hasłem „Projekty apostolskie ważną formą tworzenia środowiska Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego”, które miało miejsce 21 października 2017 r. w domu duszpasterskim Jezuitów w Warszawie przy ul. Narbutta. Białystok reprezentowali Jola Żero - Grochowska i o. Henryk Droździel SJ

Najważniejsze punkty spotkania to prezentacja owoców refleksji odpowiedzialnych sprowokowanych pytaniem:, „Do jakich działań apostolskich możemy/chcemy zaprosić Innych?”, prelekcja o. Adama Schulza „Współczesne wyzwania społeczne w Polsce” oraz refleksja poświęcona konsekwencjom wypływających z konkretnych sytuacji dla nas.

Do kilkunastu znanych nam priorytetów apostolskich o. Adam dodał potrzebę budzenia pragnienia Boga u współczesnych ludzi, uczenie ich samodzielnego myślenia oraz dochodzenia do obiektywnej prawdy, ukazywanie prawdziwej nauki na temat sumienia, budzenie autentycznej świadomości ekologicznej oraz zaangażowanie na rzecz pojednania.

Wśród ogłoszeń znalazły się informacje na temat: spotkania Wspólnoty Światowej WŻCH poświęconego problematyce rodziny (Madryt 2017), spotkania europejskiego: WŻCh a młodzi (Malta 2017), współpracy z jezuitami we wspólnotach. Przypomniano również o: 50-leciu Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, o Zgromadzeniu Światowym i uroczystości Zwiastowania (25 marca – światowy Dzień WŻCh), która - w tym roku z racji Wielkanocy- będzie przeniesiona na dzień po Oktawie Wielkanocy. Szczegóły dotyczące tych ostatnich wydarzeń można znaleźć na stronie ogólnopolskiej WŻCH.

WŻCH35Białystok

23.10.2017