Zaciągnięty hamulec

Czasem trzeba wykorzystać ręczny hamulec, ponieważ nożny nie działa. Przy jego pomocy dobry kierowca może wykonać rajdowy manewr zawracania na miejscu (odradzamy amatorom). Hamulec ręczny przydaje się najbardziej, gdy zatrzymujemy się na pochyłej nawierzchni. Gorzej, gdy się zatnie albo zapomnimy go zwolnić i jedziemy na zaciągniętym.

Okazuje się, że ten „mechaniczny obraz” przemawia także do naszych duchowych tęsknot. Jedna z osób tak przedstawiła swoją drogę do Domu Jezuitów, aby wziąć udział w inicjatywie rekolekcyjnej pod hasłem „Pustelnia w mieście, czyli pół dnia dla zabieganych”:, „Gdy czytałam na plakacie informacje o „Pustelni”, pomyślałam, że dobrze byłoby skorzystać z takiego czasu. Gdy doszłam do słów: „zaciągnąć hamulec”, zdecydowanie sięgnęłam po telefon, aby się zapisać”.

W sobotę 25 listopada br. kilkanaście osób owocnie spędziło czas od 11 do 17.00 (tylko tyle i aż tyle) w milczeniu i na modlitwie z Pismem Świętym na Południowej 31 w Białymstoku. Prowadzenie i opiekę zapewniał jedyny w tym mieście jezuita i Białostocka Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.

Dzięki temu osoby, które nie mogą opuścić miasta na dłużej, a odczuwały potrzebę wyciszenia i głód Boga, mogły przeżyć osobiste spotkanie z Nim w Biblii i w Eucharystii. Zaowocowało ono głębszym poznaniem siebie, wzrostem ufności, pokojem serca, odnowieniem entuzjazmu i radości.

„Pustelnia w mieście” to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim stan. Osoba staje sam na sam ze swoim Stwórcą i Zbawicielem, w milczeniu, z ciekawością i wiarą, w postawie zapatrzenia w miłujące oblicze Boga. I pójście za zachętą zawartą w słowach Pana Jezusa skierowanych do przyjaciół: „Maria wybrała najlepszą cząstkę”.

Jest to piękna odpowiedź na zaproszenie, nie tak znowu dawno, wystosowane przez św. Jana Pawła II: „Ludzie naszych czasów, być może nie zawsze świadomie, wymagają od współczesnych wierzących nie tylko mówienia o Jezusie Chrystusie, lecz również w pewnym sensie ukazywania Go. [...] Nasze świadectwo byłoby jednak niezwykle ubogie, gdybyśmy sami nie byli tymi, którzy kontemplujemy Jego oblicze (Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, nr. 16).

WŻCH35Białystok

25.11.2017