Spotkanie Rady Wspólnoty Lokalnej

Jest naszym zwyczajem, którego pilnie strzeże koordynatorka Białostockiej Wspólnoty Lokalnej Jola Żero-Grochowska, że odpowiedzialni za wspólnoty podstawowe (animator, koordynator, a w razie przeszkody inna w zastępstwie delegowana osoba), spotykają się regularnie.

Celem spotkań Rady Wspólnoty Lokalnej jest dzielenie się doświadczeniem swojej posługi na rzecz wspólnoty podstawowej (swoista superrewizja), przedstawienie codziennego życia małych wspólnot (ważniejsze wydarzenia i plany), jak też rozeznanie i podjęcie decyzji dotyczących realizacji przyjętego na początku roku planu działania Wspólnoty Lokalnej, a także zapoznanie się z nowymi wyzwaniami.

Uczestnicy spotkania, które miało miejsce w Domu Jezuitów w poniedziałkowy wieczór 28 listopada 2017, najwięcej czasu poświęcili dwom grupom zagadnień. Pierwsza dotyczyła doprecyzowania planu skupienia adwentowego (2-3 grudnia), Mszy św. dla rodzin, przygotowania DJ do świąt oraz oczekiwanego spotkania WL z o. Prowincjałem T. Ortmannem SJ na początku 2018 roku. Druga, ważna grupa zagadnień, związana była ze stanem przygotowań rekolekcji w życiu codziennym odbywających się w Wielkim Poście 2018 r. Ze sprawozdania odpowiedzialnej za organizację rekolekcji Danusi Djakonow wynika, że wszystkie najważniejsze elementy są już „dopięte”. Zostały opracowane teksty rozważań i zarezerwowano pomieszczenia na spotkania ogólne i spotkania indywidualne z rekolektantami. Jeszcze znaleziono czas na ustalenie hasła rekolekcji, omówienie spraw związanych z informacją o rekolekcjach (plakat, terminy etc.) oraz w zarysie konieczne posługi i szkolenie dla prowadzących rozmowy.

Dobry posiłek z przyniesionych darów, jest też naszą skrzętnie kultywowaną (od słowa „kult”) tradycją. I tym razem tak było. Halinka Borko przyniosła na spotkanie przygotowane z mężem gorące danie w postaci zupy a la Strogonow. Można nie uwierzyć, ale naprawdę udało się nam zjeść ten przysmak nie zaniedbując innych potraw i deserów (wszystkie zawierały tylko zdrowy cholesterol) oraz zrealizować program spotkania i zakończyć w wyznaczonym czasie. Temu akurat nie należy się dziwić. W tych sprawach jesteśmy po ignacjańsku zdyscyplinowaną formacją. Tak twierdzi nasz Jezuita.

WŻCH35Białystok

29.11.2017