WŻCH U ARCYBISKUPA TADEUSZA

Mamy trzech arcybiskupów (obecnego Ordynariusza oraz seniorów Edwarda i Stanisława) oraz jednego biskupa pomocniczego Henryka. Osobiście wybraliśmy się do arcybiskupa Tadeusza. Kolejka była dość duża, ale nie czekaliśmy długo. Ks. Arcybiskup Wojda przyjął nas bardzo serdecznie i zatrzymał dość długo. Potwierdziły się wszystkie nasze wcześniejsze wrażenia powstałe przy okazji słuchania jego wystąpień, kazań i lektury listów. Pan Bóg dał nam pasterza, który lubi ludzi, ma dla nich czas, nie stwarza w kontakcie odległości i jest nastawiony na współpracę.

Jola i Andrzej Żero - Grochowscy oraz Ola i Krzysztof Popławscy złożyli życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne od całej Białostockiej WŻCh, zapewniając o naszej modlitwie oraz dołączając słodkie upominki. W tym czasie nasz asystent o. Henryk musiał być w Warszawie.

Ks. Arcybiskup żegnając się z nami wyraził pragnienie odwiedzenia nas na Południowej, a także, jeśli czas pozwoli, przewodniczenia Mszy św. jubileuszowej w lipcu 2018 roku.

Wychodząc udało nam się jeszcze nawiedzić biskupa Henryka, złożyć mu życzenia oraz podziękowania za trwające od lat towarzyszenie nam w duszpasterskich przedsięwzięciach.

Od naszych biskupów otrzymaliśmy podziękowania i życzenia dla wszystkich członków Białostockiej WŻCH, które niniejszym przekazujemy.

29.12.2017

WŻCH35Białystok