NOWOROCZNE SPOTKANIE RADY LOKALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ WŻCH

Rutynowe i zgodne z naszym sposobem postepowania spotkanie Rady Lokalnej Wspólnoty odbyło się po południu 8 I 2018 r. w Domu Jezuitów przy Południowej 31. Od Koordynatora WL wszyscy otrzymali wcześniej spis zagadnień wymagających przemyślenia, przedyskutowania i podjęcia decyzji.

Spotkanie rozpoczęło się od podzielenia się najważniejszymi wydarzeniami z ostatniego czasu, z których najważniejsze było spotkanie z o. Prowincjałem (3 I 2018) i Superiorem jezuickiej placówki w Falenicy. Wszyscy byli pod wrażeniem osobowości jezuitów oraz homilii o. Prowincjała (jest dostępna w wersji video na naszej stronie).

Następnym elementem dyskusji było doprecyzowanie terminów prac porządkowych w domu i spraw z tym związanych. Wspólnota to nie tylko duch, ale i ciało i wszystko co się z tym wiąże. WŻCh jest znane z tego, że nie traci z oczu osoby człowieka we wszystkich jego wymiarach. Ustaliliśmy terminy dnia modlitw w intencji rekolekcji wielkopostnych, Mszy św. z rodzinami oraz program świętowania Zwiastowania Pańskiego, które z racji Wielkanocy zostało przeniesione na 8 IV 2018.

Trzecie zagadnienie do dyskusji dotyczyło rekolekcji ignacjańskich w życiu codziennym planowanych na najbliższy Wielki Post (18 II -18 III 2018). Stan przygotowań relacjonowała odpowiedzialna za ten sektor działalności Danusia Djakonow. Ze sprawozdania wynika, że wszystko jest już przygotowane, łącznie z plakatami i ulotkami. Pozostaje jeszcze do przeprowadzenia szkolenie dla osób towarzyszących rekolektantom oraz poinformowanie parafii. Ustalono niezbędne terminy.

Zdecydowanie najważniejszym punktem, który nie zabrał nam wcale najwięcej czasu, był wybór na nową kadencję Koordynatora i Animatora Białostockiej WŻCh. Jednogłośnie została wybrana Jola Żero-Grochowska, która pełniła i będzie pełnić obie funkcje do czasu ich rozdzielenia. Wybór został zaakceptowany przez Jolę. Na zakończenie Mszy św. odbył się obrzęd „posłania”, czyli modlitwa obecnych w intencji osoby Joli i jej posługi na rzecz Wspólnoty. Dziękujemy i gratulujemy.

Pozostała cześć czasu została przeznaczona na opracowanie ogólnego planu centralnych obchodów Jubileuszu XXXV-lecia Białostockiej WŻCh, które będą miały miejsce w dniach 27-29 VII 2018 r. Zdecydowaliśmy, że obchody oficjalnie zaczną się kolacją o godz.18.00 w piątek 27 VII, a  zakończą obiadem o 13.00 w niedzielę 29 VII.

Jak widać, wachlarz zagadnień i spraw był bardzo rozległy i złożony. Pomimo to udało się wszystko zmieścić w przewidzianym czasie, tak, abyśmy kończąc, mieli jeszcze czas na powierzenie naszych planów Panu Bogu we Mszy św.

9.1.2018

WŻCH35Białystok