Świadectwo - Zaproszenie

Od kwietnia 2015 roku jestem w prewspólnocie Białostockiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, do której przyprowadziły mnie „Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym”. Kiedy byłam  przez kilka lat w Odnowie w Duchu Świętym, zawsze towarzyszyło mi pragnienie, aby przeżyć doświadczenie takich rekolekcji. Pan Bóg odpowiedział na moje pragnienie, dając mi sposobność poznawania Go w nowy sposób, drogą milczenia i medytacji nad Słowem Bożym oraz poszukiwania Jego śladów w mojej codzienności. Nauczał mnie otwierać nie tylko Księgę Słowa, ale Księgę Życia, w której jest On żywą obecnością. Jest to moja nowa droga duchowa, na której bardziej poznaję Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, uczę się sztuki rozeznawania i jestem bardziej świadoma Jego prowadzenia. Będąc we wspólnocie tych, z którymi mogę dzielić te doświadczenia i wspólnie szukać Jego woli, otrzymałam wiele łask, zwłaszcza w obliczu przeżywanych trudności.

Tegoroczne rekolekcje będą już moim kolejnym doświadczeniem, gdyż do tej pory odprawiłam je dwukrotnie w domach rekolekcyjnych u ojców jezuitów (Fundament i Fundament II). Poszłam za Jego głosem, a On nie szczędził mi głębokiego doświadczenia swojej obecności.

Hasła poprzednich „rekolekcji w codzienności”, których byłam uczestnikiem: „ Ja Jestem” i „Pójdź za Mną”, w pełni realizują się w moim życiu. Doświadczam Bożej obecności (zarówno w życiu i na modlitwie), a idąc poprzez życie, ciągle Go szukam, do czego i Ciebie zachęcam.

Zapragnij więc w swoim życiu tego, co warte jest pragnienia.

Zapragnij czasu, który możesz oddać Temu, który nieustannie na Ciebie czeka, który sam wychodzi Ci naprzeciw i chce karmić Cię swoim słowem.

Pozwól, aby Jego pragnienie bycia przy Tobie zrealizowało się w pełni w Twoim życiu.

Daj się poprowadzić. 

 

14.1.2018

Marzena (Prewspólnota)