Bazylianie, jezuici i WŻCH

Nieznajomość historii sprawia, że człowiek nie uczy się na własnych doświadczeniach i może się zdarzyć, że popełnia te same błędy albo nie rozumie i nie potrafi „czytać” teraźniejszości. Jest naszym pragnieniem nie tylko podziwiać piękno naszej Podlaskiej Ziemi, ale też ją poznawać, by lepiej rozumieć i mądrzej kochać.

W niedzielę 21 stycznia skorzystaliśmy z okazji, że jesteśmy na Mszy św. dla nas i naszych rodzin, by zaprosić znawcę, badacza i pasjonata historii naszych ziem p. dr Radosława Dobrowolskiego - burmistrza Supraśla i zawodowego historyka. Pan Radosław opowiedział nam o tym, kim byli i jaki wkład w życie Rzeczpospolitej wnieśli bazylianie, mnisi grekokatoliccy, założyciele m.in. klasztoru w Supraślu.

Prelegent w krótkim zarysie ukazał drogę, jaką przebyło życie zakonne w Kościele, a następnie jak rozwijało się na Wschodzie i Zachodzie do naszych czasów. Zaskoczeniem były treści przedstawiające jak zakon bazylianów, korzystających z doświadczeń jezuitów, przekształcił się ze zbioru niezależnych klasztorów mniszych w zakon prowadzący misje, parafie, szkoły i drukarnie w swoich klasztorach.

Mieliśmy okazję obejrzeć przyniesione przez pana Dobrowolskiego reprinty niektórych ważnych publikacji z drukarni supraskiej np. „Pieśni nabożnych” F. Karpińskiego, czy leksykonu języka polskiego i staro-cerkiewno-słowiańskiego. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do artykułu naszego gościa, który ukazał się w naszym archidiecezjalnym miesięczniku „Drogi Miłosierdzia” w grudniu 2017 r.

W ten twórczy i świąteczny sposób spędziliśmy kilka niedzielnych godzin. Ci, którzy nie mieli innych zobowiązań (np. wizyta z życzeniami u dziadka i/lub babci z okazji ich święta) pozostali jeszcze na wspólnym obiedzie i serdecznych rozmowach.

22.01.2018                                                                           WŻCH35Białystok