Pochwała pragnienia w centrum papieskich rekolekcji

„Najpilniejszym wyzwaniem współczesnego Kościoła jest, aby zawsze od Chrystusa rozpoczynał i na Chrystusie kończył. On jest siłą, centrum. Kiedy o tym zapominamy, wpadamy w pustkę. Zapominamy o naszym pragnieniu. Pragnienie Jezusa musi być bardziej obecne w pulsującym sercu Kościoła…

Cóż mamy innego oprócz pragnienia? To jest podstawowe pytanie. Jesteśmy stworzeniami, które pragną. Nie mamy tylko potrzeb, chcemy się wznieść ponad nie. Z pragnienia rodzi się tęsknota. Musimy wsłuchiwać się w głęboki głos pragnienia ludzkiego, które jest śladem obecności Boga w naszym sercu. Mamy pragnienie, które jest podobne do tego, jakie miał Jezus na krzyżu. Jezus nie prosił o nic, nie mówił: «jest mi źle, nie wyrządzajcie mi tyle cierpienia», powiedział tylko: «pragnę». W tym słowie zawiera się wszystko, co dotyczy Jego ludzkiego oblicza. W pragnieniu mamy możliwość odnalezienia człowieczeństwa takiego, jakim widzi je Bóg.”

Powyższe stwierdzenia pochodzą od ks. José Tolentino Mendonҫa, portugalskiego kapłana, który głosi rekolekcje dla Papieża i Kurii rzymskiej w domu rekolekcyjnym paulistów w Aricci pod Rzymem. Wypowiedział je udzielając wywiadu Radiu Watykańskiemu.

Dokładne hasło rekolekcji brzmi: „Pochwała pragnienia”. Według ks. Mendonҫa pragnienie jest formą poznania. We wspomnianym wywiadzie zdradził, że „inne słowa klucze” tych rekolekcji to: „zadziwienie” (ono wprowadza w tajemniczą obecność Boga) oraz „peryferie”.

Ks. José Tolentino Mendonҫa jest prorektorem Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie. Ma 53 lata. Ukończył studia biblijne w Rzymie. Jest uznanym poetą, konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury.

WŻCH35Białystok

19.02.2018

NB. Wybierając temat naszych rekolekcji w życiu codziennym „Pragnę Ciebie” nie konsultowaliśmy tego z ks. José :-).