Spotkanie z Maryją
Miesiąc maj w naszej tradycji kojarzy się z Osobą Matki Chrystusa - Maryi, stąd też zapragnęliśmy w najbliższą sobotę spotkać się i razem pobyć w Jej duchu. Spotkanie odbędzie się 30 maja w Domu Jezuitów w Białymstoku, ul. Południowa 31. Rozpoczęcie o godz. 16:00 filmem pt. "MARY'S LAND - ZIEMIA MARYI", a następnie przy kolacji dyskusja i refleksja nad treścią filmu. Na koniec Nabożeństwo Majowe.
Zapraszamy wszystkich - każdy jest mile widziany.