OBDAROWANI(Y). OBDAROWUJĄCY

Te skłaniające do refleksji słowa zaczerpnęliśmy z wypowiedzi papieża Franciszka. Zawsze otrzymywać, aby dawać: nigdy otrzymywać i zatrzymywać w sobie, jakby dusza była jakimś magazynem. Nie: zawsze otrzymy­wać, aby dawać. Łaski, otrzymywane od Boga są po to, by się nimi dzielić z innymi. To jest życie chrześcijanina. – tak dosłownie powiedział Papież. W duchu tych słów staraliśmy się przeżyć dwa dni skupienia 16-17 VI (sobota – niedziela) w naszej lokalnej wspólnocie.

Cały pierwszy dzień poświęcony był modlitwie, a dokładniej medytacji i dzieleniu się owocami rozważania nad świętością (błogosławieństwa w interpretacji:„Gaudete et exultate”) i konsekwencjom objawienia się w nas darów Ducha Świętego (w oparciu o katechezy tegoż papieża o sakramentach i darach Ducha Świętego). Teksty do medytacji przygotowały osoby ze wspólnoty „Arka” - Krysia i Irenka.

Pierwsza część drugiego dnia skupienia upłynęła pod znakiem eucharystii i jej przesłania dotyczącego życia, wiary i potrzeby duchowego rozwoju w jedności z czynami. Zanim przeszliśmy do spraw organizacyjnych Jubileuszu to serdecznie i imieninowo uściskaliśmy Asię, Małgosię, Danusię i Jolę, które obchodziły (lub będą obchodzić) imieniny.

Przypomnienie celów i zadań, jakie sobie postawiliśmy (zakładka „Jubileusz” na naszej stronie), planując świętowanie roku 35-lecia naszego istnienia i to, co już zostało zrealizowane, pozwoliło nam szybko przejść do ostatniego punktu zaplanowanego na dzisiejsze spotkanie – do podziału odpowiedzialności za różne sektory przygotowań obchodów centralnych. Nawet kilkanaście minut przed 14-tą zaczęliśmy przygotowania do obiadu, na który zostali ci, którzy nie mieli innych zobowiązań.

Podczas skupienia doświadczyliśmy jeszcze raz dobroci Boga. Zobaczyliśmy Jego piękno, dobro w sobie i to, jak On uświęca i objawia się we mnie, we wspólnocie. Będąc obdarowanymi Duchem Świętym staliśmy się i jesteśmy darczyńcami.

Na koniec spotkania prosiliśmy w modlitwie, byśmy jeszcze bardziej otwierali się na słuchanie Ducha Świętego i mieli postawę miłości do świata, mieli ducha służby. „Kochać i służyć” we wszystkim to realizacja naszego Jubileuszowego hasła.

WŻCH35Białystok

Białystok, 18.06.2018 r.