NOWY ROK SPOTKAŃ

Rozpoczął się nowy rok pracy w szkołach, parafiach, a także we wspólnotach.  W tym roku zaczęliśmy spotkania jak zwykle z początkiem września, ale przed nami jeszcze ustalenie programu. W ubiegłych latach przygotowywaliśmy go w końcu sierpnia. W tym roku, z racji obchodów jubileuszowych, do końca lipca wszystko było w zawieszeniu. Sierpień, a nawet połowa września (dla niektórych), to czas urlopów, wakacji i wyjazdów na rekolekcje (tych było dużo). Dopiero 14 września, w piątek, byliśmy w stanie zebrać się w gronie odpowiedzialnych za wspólnoty, aby wspólnie pochylić się nad celami i zadaniami, jakie chcemy podjąć w nadchodzącym roku.

Rozpoczęliśmy (już tradycyjnie) dzieleniem się tym, co aktualnie dzieje się w grupach podstawowych. Z wypowiedzi wynika, że wszyscy „przetrwali” wakacje, a teraz dochodzą do siebie po tym beztroskim czasie. We wszystkich ciągle są żywe wspomnienia z lipcowych spotkań z przedstawicielami wspólnot z Polski. Zdecydowaliśmy, że Jubileusz zakończymy w Domu Jezuitów w Białymstoku, a nie pielgrzymką do Kodnia, jak wcześniej zaplanowaliśmy. To pozwoli być obecnym prawie wszystkim. Ponadto potrzebujemy się bardziej skupić, a znane miejsca bardziej temu sprzyjają. Podjęliśmy decyzje co do Rekolekcji w życiu codziennym. W imieniu wspólnoty Danusia Djakonow z Marzenką Olendzką będą za nie odpowiedzialne od strony organizacyjnej. Zdecydowaliśmy się zorganizować serię warsztatów. Ostateczne decyzje o terminach i tematach zostaną podjęte po pozyskaniu prelegentów. Podzieliliśmy się odpowiedzialnością za organizację najbliższego dnia skupienia, który odbędzie się 22-23 września. Pierwszy dzień będzie poświęcony zamknięciu Roku Jubileuszowego naszej Wspólnoty, a drugi - refleksji nad ustaleniami poczynionymi na ostatnim spotkaniu Rady Lokalnej oraz dalszemu rozeznaniu kierunków rozwoju.

WŻCH35Białystok

Białystok, 14.09.2018 r.