DODAJĄC SKRZYDEŁ

W Ewangelii wg. św. Mateusza w 15 rozdziale Jezus obiecuje, że otrzymamy „wszystko”. Dalsza lektura ujawnia, że tym „wszystkim” jest Osoba Ducha Świętego. Zdumiewające…. Bóg daje Siebie, a nie tylko tę czy inną rzecz. Podobnie w naszej relacji z dziećmi. Nie dajemy nic, jeśli dziecko nie widzi, że dajemy w tym siebie. To pierwsza lekcja, którą trzeba sobie przyswoić, jeśli chcemy coś zrobić dla dzieci i młodzieży -  uważa o. Wojciech Żmudziński SJ.

Autor książki pt. „Rodzice dodający skrzydeł” (Mocni w Duchu, Łódź 2018), od powyższego stwierdzenia zaczął swoje wystąpienie na spotkaniu pod hasłem: „Co możemy uczynić dla dzieci i młodzieży?”. Zorganizowali je Jezuici i Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku. Było to kolejne spotkanie z cyklu „ABC Duchowości”.

Kolejne lekcje do odrobienia według o. Żmudzińskiego to: uczenie dzieci, jak być hojnym; pomoc w znalezieniu pasji życia i mistrza, który ich porwie (równocześnie stawanie się takim mistrzem dla swoich dzieci); stawanie się specjalistą od „naprawiania”, a zwłaszcza relacji; uczenie się wrażliwości na dziecięcą wdzięczność; modlitwa za dzieci i dzieci za rodziców; nauka taka modlitwy, aby nie stała się pogańską; uczenie się czytania znaków czasu i bycia znakiem dla innych; uważność, umiejętne chwalenie dzieci.

To tylko niektóre z wielu ciekawych spostrzeżeń doświadczonego pedagoga, które mogą się przydać rodzicom pragnącym dodać dzieciom skrzydeł i uczącym je latać.

WŻCH Magnificat

Białystok, 25.10.2018 r.