JEZUICI NIE ŚPIEWAJĄ

To jeden z bardzo rozpowszechnionych przesądów na temat jezuitów (jakkolwiek coś na rzeczy musi być). Zaprzeczeniem tego poglądu jest jezuita, kapłan, filozof, teolog i kompozytor muzyki i tekstów pieśni kościelnych - ojciec Stanisław Ziemiański SJ.
Ojciec Ziemiański ma 88 lat, należy do wspólnoty zakonnej przy Akademii Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Jest klasycznym przykładem jezuickiego erudyty. Poza tym, że jest wybitnym profesorem filozofii, jednym z najlepszych znawców tomizmu, czyta Arystotelesa w oryginale, mówi po łacinie i w kilku innych językach, jest wyróżniająca się postacią również w dziedzinie muzyki oraz muzykologii.
Zamiłowanie do muzyki o. Ziemiański wyniósł z domu rodzinnego. Rodzice jezuity, zwłaszcza ojciec, grali, komponowali i budowali instrumenty. Nigdy nie uczęszczał do żadnej szkoły muzycznej. Ojciec Ziemiański jest samoukiem, a pomimo to, w uznaniu zasług, został w 2016 roku wyróżniony odznaką „Per musicam ad fidem”, którą otrzymał z rąk abpa Gądeckiego w poznańskiej katedrze. Przyznało mu ją Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych „za całokształt pracy twórczej na polu muzyki kościelnej, a zwłaszcza liturgicznej, zarówno w postaci kompozycji, jak i teoretycznych rozważań nad muzyką religijną”. A zasługi te są rzeczywiście ogromne. Do tej pory o. Ziemiański skomponował 2340 utworów, pieśni, piosenek religijnych i kolęd. Napisał wiele artykułów i rozpraw na temat muzyki religijnej oraz na temat zagadnień z nią związanych. Brać jezuicka twierdzi, że żaden, ani wszyscy kompozytorzy polscy razem wzięci, od Mieszka I do teraz, nie skomponowali i nie napisali tyle. „Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało”, to chyba jeden z najbardziej znanych jego utworów. Wśród kompozycji ma na swoim koncie pieśni jednogłosowe i (w rękopisie) kilkaset utworów czterogłosowych, czekających na wydanie. Od lat prowadzi amatorski chór Corda Cordis przy bazylice NSPJ w Krakowie. Nie tylko wykłada, komponuje, pisze, ale przez wiele lat pełnił jednocześnie funkcję kapelana szpitala.

Ostatnio gościł w Białymstoku. W AWSD, dnia 16 marca, w ramach skupienia dla organistów i dyrygentów chórów kościelnych, wygłosił dwie konferencje. Jedna była poświęcona utworom śpiewanym w czasie liturgii, a druga powołaniu organisty czyli muzyka kościelnego. Na spotkanie przywiózł ze sobą, do wykorzystania przez słuchaczy (organistów i dyrygentów chórów) piętnaście nie publikowanych utworów czterogłosowych na tematy eucharystyczne i wielkopostne. O sobie mówi, że najpierw jest kapłanem i stara się czynić, jak najwięcej i jak najlepiej, zawsze „ Ad majorem Dei gloriam” („Na większą chwałę Boga”).

Opr. Leonardo

 


Białystok, 18.3.2019


Śpiewniki z pieśniami o. Ziemiańskiego: Bóg nas kocha; Pan pieśnią moją; Wysławiajmy Pana; Chcę śpiewać Panu; Pieśnią moją sławię Pana; Śpiewam i gram Bogu; Śpiewy ślubne.
O nim samym więcej w: Roman Darowski SJ, Philosophiae Musicae - Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin profesora o. Stanisława Ziemiańskiego SJ, Ignatianum WAM, Kraków 2006 oraz na stronie Wikipedii.
Dzień skupienia organistów. Białystok. AWSD, 16.3.2019, Zdjęcie własne...