TRWAJĄ REKOLEKCJE

Zaczął się drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich w życiu codziennym. Rozpoczęła je bardzo duża grupa osób, mając do dyspozycji wspaniale dostosowaną do rekolekcyjnych potrzeb kaplicę-oratorium w kościele pw. Św. Wojciecha oraz grupę posługujących osób z Białostockiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego - jako kierowników duchowych wraz z jezuitą - o. Henrykiem Droździelem SJ, głównym prowadzącym.
Myśl przewodnia wszystkich medytacji rekolekcyjnych jest oparta na słowach naszego Zbawiciela: „TRWAJCIE WE MNIE”. Jest to też hasło rekolekcji roku 2019, które zostało rozeznane przez wspólnotę, a treści konferencji i medytacji napisał jezuita - o. Henryk.
Pierwszego dnia rekolekcji konferencje i instrukcje dotyczyły (z konieczności) warunków niezbędnych do owocnego wejścia w rekolekcje oraz sposobu medytacji. W medytacjach pierwszego tygodnia rekolekcji pod tytułem: „W zachwycie” prowadzący je zaprosił uczestników do nielękania się ciszy na modlitwie, do zatrzymania się i pobycia z Panem Bogiem w ciszy, dostrzeżenia dobroci i piękna Boga w swoim życiu, jak też trwania w zachwycie nad wszystkimi Jego dziełami. Zaproponował, by wykorzystać w modlitwie swoją wyobraźnię i zobaczyć siebie, np. jako gałązkę winorośli, o którą troszczy się z delikatnością ogrodnik ( J 15,1-8) lub owieczkę w stadzie, podążającą za Dobrym Pasterzem – Panem Jezusem (Ps 23).
W medytacjach drugiego tygodnia: „W przyjaźni” - o. Henryk zachęcił do trwania na modlitwie w przyjaźni i w miłości, szukania odpowiedzi na pytania: Jak stać się przyjacielem Jezusa? Jak ściślej się z Nim zjednoczyć?, dziękowania Jezusowi za dar przyjaźni w postawie wdzięczności.
Rozważania rekolekcyjne są zamieszczane na stronie www.wzchbialystok.pl w wersji tekstowej i audio.
Katolickie Radio „i” Archidiecezji Białostockiej transmituje wprowadzenia w: poniedziałki, środy, piątki – o godz. 17.30 (powtórki w: wtorki, czwartki, soboty – o godz. 6.30), a wybrane konferencje w niedziele, ok. 17.15.
Rozważania w wersji internetowo-radiowej są przeznaczone dla osób, które nie są w stanie uczestniczyć w spotkaniach odbywających się w oratorium. Rekolekcje trwają w całości cztery tygodnie. Uczestnicy każdego dnia poświęcają około godziny na medytację i rachunek sumienia w czasie i miejscu dla nich najlepszym.
Ten rodzaj rekolekcji to nie tylko doskonała szkoła życia wewnętrznego, ale i bardzo głębokie przygotowanie do przeżycia tajemnic Wielkiego Tygodnia.
Zapraszamy do modlitwy w intencji uczestników rekolekcji i prowadzących je, a także do skorzystania z materiałów dostępnych w różnym formacie.

WŻCH Magnificat

Białystok, 17. 3. 2019 r.