ZWIASTOWANIE I WŻCH

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I w tej chwili Słowo ciałem się stało; druga Ewa, tylko niepojęcie doskonalsza od pierwszej, prowadzi ludzkość do światła i pojednania z Bogiem. Od tej godziny Maryja pójdzie po drodze krzyża; zaczną się dla Niej cierpienia i bóle, które Ją uczyniły Matką Boleści i Królową Męczenników; pójdzie ze swoim Synem aż na Kalwarię, aby tam na szczycie góry, pod krzyżem Chrystusa, dokonać dzieła, jakie w Nazarecie rozpoczęła. Na głos Boży otwarło się Jej Serce, jak kwiat otwiera się pod ciepłym promieniem słońca i oto staje przed nami w błękitnym płaszczu, w koronie z gwiazd, jako Królowa Nasza i ukochana Matka nasza, Pani wszelkiego stworzenia, Gwiazda przyświecająca błądzącym w burzach i walkach życia. Nauka stąd dla nas, jak miłym w oczach Bożych czyni człowieka głęboka pokora i jak wielkie łaski zjednywa mu posłuszeństwo rozkazom Bożym, choćby tych rozkazów nie rozumiał i pojąć ich nie mógł. Zachęta dla nas, żeby więcej jeszcze kochać tę Matkę Najświętszą i czcić Ją, a tą miłość i cześć chrześcijańskim życiem objawiać.” (Posłaniec Serca Jezusowego, marzec 1909, w tekście poprawiono pisownię oryginalną).
Nic dziwnego, że najpierw Sodalicje Mariańskie a teraz Wspólnota Życia Chrześcijańskiego uczyniła przedmiotem kontemplacji tajemnicę Zwiastowania, z której nieustannie czerpie siłę do pełnienia woli Bożej. Od Maryi uczy się, jak w codziennych wyborach, łączyć miłość oblubieńczą i służebną.
Białostocka Wspólnota WŻCh „Magnificat”, podobnie jak wspólnoty WŻCH na całym świecie, spotkała się 25 marca na Mszy św. na uroczystym świętowaniu dziękując Panu Bogu za dar Słowa Wcielonego, Jego Matki oraz za dar powołania i wspólnoty. Złożyliśmy życzenia imieninowe Agacie, Krystynie i Bożence. Był również czas modlitwy w intencji dobrych owoców Zgromadzenia Krajowego, które odbędzie się w Warszawie, w połowie maja tego roku. Spotkają się na nim przedstawiciele wszystkich wspólnot podstawowych, aby zatwierdzić nowy statut i wybrać zarząd na nową kadencję. Na koniec spotkania podjęto różne tematy dotyczące życia wspólnoty. O części kulinarnej tym razem nie napiszemy ani słowa.WŻCH Magnificat

                                                                                                                                                                                                                                             Białystok, 25. 3. 2019