KAPŁANI RATUJĄCY ŻYDÓW

Dnia 22 marca w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej czynna jest wystawa, zorganizowana z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, pod hasłem „Sprawiedliwi. Kapłani archidiecezji wileńskiej ratujący Żydów w okresie okupacji niemieckiej (1941-1944)”.
Na ekspozycję przygotowaną przez białostocki oddział IPN składają się biogramy, fotografie i relacje świadków. Wśród nich jest osobna tablica poświęcona jezuicie o. Adamowi Starkowi SJ, zamordowanemu w Słonimie (dziś Białoruś). Więcej informacji o wystawie znajduje się na stronie www.archibial.pl. Wystawę można oglądać do końca marca w Centrum Wystawiennczo - Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A w godz. 9.00-15.00.
(https://archibial.pl/wiadomosci/1847-otwarcie-wystawy-o-kaplanach-ratujacych-zydow-w-czasie-okupacji-niemieckiej)

WŻCH Magnificat

                                                                                                                                                                                                                                             Białystok, 26. 3. 2019