REKOLEKCJE WŻCH 2019

Zakończyły się organizowane przez nas Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym. Końcowym akcentem była Msza św. dziękczynna w Oratorium przy kościele św. Wojciecha, połączona z dzieleniem się niektórymi owocami modlitwy.
Na czas „po” rekolekcjach, od prowadzącego, otrzymaliśmy tekst zawierający treści do dodatkowej medytacji, zachętę do regularnej modlitwy z Pismem św. oraz do korzystania, w miarę możliwości, z jakieś formy ignacjańskiego rachunku sumienia. Dodatkowo w dowolnym czasie (najlepiej nie odkładając zbytnio), każdy z rekolektantów powinien dokonać tzw. rewizji modlitwy w kontekście całych rekolekcji. Chodzi o poszukanie odpowiedzi na następujące pytania: Z czym wszedłem w rekolekcje, a z czym z nich wychodzę? Jak/gdzie spotykałem w nich Pana? jak mnie prowadził? Które miejsca/czasy były najtrudniejsze? Jak sobie poradziłem z przeciwnościami? Co mi pomogło? Jaki jest największe owoc, który wynoszę z rekolekcji? Co chciałbym, z tego czego się nauczyłem/doświadczyłem, przenieść w moje życie codzienne?
Wśród rekolektantów, ale także wśród organizatorów rekolekcji i kierowników duchowych, panowało przekonanie, że byliśmy bardzo mocno otoczeni Bożą opieką, wstawiennictwem świętych i ludzką modlitwą.
Od strony organizacyjnej wszystko się udało i było tak jak należy: miejsce na spotkania i na Mszę św., wystarczająca liczba kierowników duchowych, na czas były wydrukowane plakaty i teksty do modlitwy, były nagrania i transmisje w radiu, jak też treści zamieszczane na stronie internetowej odbywały się bez przeszkód, nikt nie chorował, towarzyszyła nam piękna pogoda.
Z tego miejsca chcemy podziękować wszystkim zaangażowanym, wspierającym modlitwą i cierpieniem dzieło, jakim są Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym w Białymstoku. W tym roku odbyły się po raz siódmy. Jeśli ktoś chciałby powtórzyć to doświadczenie albo wahał się i chciałby podjąć je po raz pierwszy, niech poczeka do wielkiego postu w 2020 roku. Od jutra zaczynamy już je planować.

WŻCH Magnificat, Białystok, 8.4.2019