PRZYJACIELE!

Dlaczego nie mielibyśmy powierzyć Jezusowi naszego życia?
On potrafi z nim uczynić więcej niż my.
Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus Was błogosławi!

                                  WŻCH Magnificat
                     Białystok, Wielkanoc, AD 2019

 

                                                             Friends!
                                                          Why not let Jesus take over our life?
                                                          He can do far more with it than we can.
                                                        May Risen Jesus Christ bless you all!

                                                                                                                                                                    CLC Magnificat
                                                                                                                                                Białystok, Easter, AD 2019