ZJAZD KRAJOWY – ANTYCYPACJE

Na spotkanie Rady Lokalnej Białostockiej Wspólnoty WŻCH „Magnificat”, które miało miejsce dnia 26 kwietnia br. w Domu Jezuitów, zostali zaproszeni wszyscy członkowie Wspólnoty Lokalnej. Wyjątkowość tego spotkania związana była z niecodziennym wydarzeniem do którego przygotowujemy się z całą Wspólnotą Krajową. Chodzi o Zjazd Krajowy WŻCH w Polsce (Otwock, 16-19.05.2019), który wybierze nowy Zarząd (prezydenta i jego doradców) oraz przegłosuje poprawki do Statutu.
Rozpoczęliśmy spotkanie Mszą świętą. Po skromnej (jak na nasze możliwości :-) kolacji i złożeniu życzeń imieninowych Marzenom (mamy aż trzy, i każda wspaniała) skupiliśmy się na uściśleniach planu spotkań na najbliższe miesiące: Noc filmowa, wyjazdy, ustalenie dnia skupienia etc. Po podjęciu niezbędnych decyzji, całą uwagę poświęciliśmy tematyce i organizacji Zjazdu Krajowego, a dokładniej, temu co już zostało w tej dziedzinie zrobione i co trzeba jeszcze wykonać.
Jola Żero-Grochowska, jako osoba należąca do komisji przygotowującej program Zjazdu, przedstawiła jego plan: proces dochodzenia do niego, dotychczasowe etapy wyłaniania kandydatów do Zarządu oraz sylwetki osób, które zgodziły się kandydować na poszczególne funkcje. Następnie krótko zapoznaliśmy się z poprawkami do Statutu, które zostały zaproponowane do dyskusji na Zjeździe.
Ostatnim omawianym punktem była organizacja przebiegu spotkania świeckich (przedstawicieli jezuickich dzieł i ruchów) i jezuitów z generałem TJ o. Arturo Sosa SJ, które odbędzie się w Warszawie 15 maja br.
Nasza wspólnota wydelegowała na Zjazd, zgodnie z przysługującym nam prawem, cztery osoby (po jednej z każdej Wspólnoty Podstawowej). Z urzędu bierze w nim udział nasz Asystent Kościelny.
Wszyscy mamy nadzieję, że Zjazd Krajowy, który odbędzie się w miesiącu maryjnym i wiosennym, tchnie świeżość w nasze życie wspólnotowe i twórczy entuzjazm w apostolskie zaangażowania.

WŻCH Magnificat, Białystok, 25. 04. 2019