ZGROMADZENIE KRAJOWE ZAKOŃCZONE
Rozpoczęty XI Zjazd Krajowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, który trwał od 16 do 19 maja 2019r. w Otwocku, zakończył się w niedzielne południe Mszą świętą dziękczynną pod przewodnictwem o. Tomasza Ortmanna SJ, Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Koncelebrowali Asystenci Krajowi, nowo wybrany o. L. Mądrzyk oraz ustępujący o. A. Schulz, a także asystenci wspólnot lokalnych m.in. z Białegostoku o. H. Droździel SJ. We Mszy świętej uczestniczyli delegaci na Zjazd, jak też nowo wybrani członkowie Rady Wykonawczej i zaproszeni goście.
Delegaci na Zjazd Krajowy wybrali nową Radę Wykonawczą i trzyosobową Komisję Rewizyjną na 5 lat (2019 – 2014). Prezydentem została pani Marta Harasimowicz-Lewandowska z Poznania, a jej zastępcą Barbara Wielgus z Gdańska. Na doradców wybrano Jolantę Żero-Grochowską (Białystok), Grzegorza Gabora (Toruń) oraz Radosława Lebowskiego (Kraków). Zatwierdzono sprawozdanie ustępującego zarządu oraz nowy Statut, w którym naniesiono kilka ważnych zmian. Więcej, o tym, w oficjalnym dokumencie, który wkrótce się ukaże.
Delegaci z naszej Wspólnoty Lokalnej wzięli czynny udział w Zjeździe. Jola Żero-Grochowska przygotowała medytacje poranne oraz prowadziła śpiewy na spotkaniach i na mszach św. Marzena Zubrycka została wybrana do Komisji Skrutacyjnej, a nasz asystent do grona trzech „ Obserwatorów” procesu przebiegu Zjazdu.
Gratulujemy Joli Żero-Grochowskiej wyboru do Rady Wykonawczej i życzymy wszelkich potrzebnych łask w tej posłudze.
Szczególne podziękowania i nasza wdzięczność należy się ustępującym: Asystentowi Krajowemu i członkom byłej Rady Wykonawczej za wieloletnią posługę oraz doprowadzenie prac nad nowym Statutem do końca. Więcej refleksji ze Zjazdu oraz ważne dokumenty ukażą się w następnych artykułach.

WŻCH Magnificat, Białystok, 25. 3. 2019

 

Na zdjęciu Nowa Rada Wykonawcza w składzie (od lewej): Asystent kościelny: o. Leszek Mądrzyk SJ (Warszawa), Przełożony  Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej TJ: o. Tomasz Ortmann SJ,  Doradca: Jolanta Żero - Grochowska (Białystok), Doradca: Grzegorz Gabor (Toruń), Prezydent: Marta Lewandowska-Harasimowicz (Poznań), Doradca: Radosław Lebowski (Kraków),  Wiceprezydent: Barbara Wielgus (Trójmiasto),  Eurolink: Marcin Telicki (Poznań)