ASYSTENT ŚWIATOWEJ WŻCH W POLSCE

W sobotę dnia 18 maja zakończyła się wizyta o. Generała Arturo Sosy SJ w Polsce. Głównym jej celem było spotkanie z jezuitami (dwóch polskich prowincji) oraz z ich współpracownikami. Dla nas, ta wizyta była o tyle ważna, że o. Generał jest jednocześnie asystentem kościelnym Światowej WŻCh. Tym razem nie było osobnego spotkania z członkami WŻCh w Polsce. Członkowie naszych wspólnot zostali zaproszeni na spotkanie ze świeckimi z wszystkich grup i ruchów związanych z Towarzystwem Jezusowym. Spotkanie odbyło się w środę (15.05.2019), w wigilię Zjazdu Krajowego, w auli Kolegium Bobolanum w Warszawie.

„Chciałbym podkreślić, że misja dana przez Pana nie należy wyłącznie do Towarzystwa Jezusowego – mówił na spotkaniu o. Generał. - Pan wzywa nas wszystkich do tej samej misji, nawet jeśli mamy różne sposoby jej wypełniania.

Właśnie dlatego Towarzystwo Jezusowe kładzie dziś nacisk na współpracę z innymi, jako na niezbędny wymiar naszego sposobu pojmowania i praktykowania apostolatu. Dzieje się tak nie tylko ze względu na spadek liczby jezuitów. Raczej chodzi tu o naszą wizję Kościoła, wizję Soboru Watykańskiego II, którą Papież Franciszek pragnie zrealizować w Kościele. Wszyscy jesteśmy Ludem Bożym, posiadamy poprzez chrzest tę samą godność oraz misję, nawet jeśli mamy różne sposoby dawania odpowiedzi na wezwanie Pana.”
Uczestnicy spotkania (niestety, z racji obiektywnych nie było na spotkaniu nikogo z Białegostoku), dzieląc się wrażeniami, mówili o poruszeniu i nowych inspiracjach, których źródłem były wypowiedzi o. Generała.
Obszerniejsze fragmenty wypowiedzi o. Arturo Sosy można już przeczytać na stronie internetowej jezuitów polskich. Zapewne będą też publikowane na stronie WŻCH.

WŻCH Magnificat, Białystok, 20.5. 2019

 

 Fot. Jezuici.pl