DROGA WSPÓLNOTO ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W POLSCE

Dnia 16 maja 2019, w dniu którego patronem jest święty Andrzej Bobola, dzień po spotkaniu WŻCh z Ojcem Generałem Towarzystwa Jezusowego Arturo Sosa, rozpoczęliśmy historyczne już XI Zgromadzenie Krajowe Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego Polsce.

Był to błogosławiony czas wspólnej modlitwy i pracy nad naszymi dokumentami oraz kierunkami rozwoju. Czas, w którym mogliśmy doświadczyć swojej różnorodności, ale i jedności. Owocem tego Zgromadzenia jest załączony dokument końcowy oraz Statut, który niebawem zostanie przesłany do zatwierdzenia Wspólnocie Światowej.

To co najważniejsze, dokonało się jednak głębiej i było kontynuacją procesu rozpoczętego w Argentynie. Jest nim otwarcie się na działanie Ducha Świętego, który uzdalnia nas do zmiany postawy. Nie chodzi bowiem o szukanie nowego, ale o pogłębianie i dzielenie się darem, który już otrzymaliśmy, a jest nim nasz charyzmat. Zatem również w naszych działaniach apostolskich większe znaczenie ma pytanie JAK? a nie GDZIE?

W trakcie Zgromadzenia została wybrana nowa Rada Wykonawcza, w której imieniu proszę Was wszystkich o modlitwę w naszej intencji, abyśmy w tej posłudze byli otwarci na wolę Bożą i służyli wspólnocie na Jego chwałę.

Radością napełnia fakt, że nauka papieża Franciszka i wszystko co dzieje się w tej chwili w kościele jest zaproszeniem do większego zaangażowania się w osobiste nawrócenie, które jest jedyną drogą do zjednoczenia się ze Zmartwychwstałym. To jest też nasza droga, droga przy użyciu ignacjańskiego MAGIS.

Życzę Wam głębokiego spotkania i szczerego otwarcia serca na wspólnym przeżywaniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Bądźcie w tym dniu razem we wspólnotach lokalnych, aby Duch Święty wyprowadził nas z „zamkniętego wieczernika”.

Marta Lewandowska - Harasimowicz
Prezydent WŻCh Polska

Poznań, 23.05.2019

 

*Fot. Jolanta Żero-Grochowska