PO OTWOCKU REALIZACJA…

Cztery lata przygotowywań, a potem cztery dni obrad Zgromadzenia Krajowego podczas którego dyskutowaliśmy, a czasem spieraliśmy się (i to głośno), aby wreszcie podjąć ostateczną decyzję. Kolejny etap to praca, współpraca i realizacja dotychczasowych zaangażowań, ich korekta, bądź podejmowanie nowych zadań w kontekście rozeznania uwzględniającego przesłanie tego Zgromadzenia.

Jak mawiają jezuici: jest czas na dyskusje, czas na podejmowanie decyzji, czas jej realizacji (nie dyskutujemy już nad tym „czy”, tylko „jak”), a dopiero po jakimś czasie będzie trzeba przeprowadzić ewaluację przebytej drogi i dokonań.

W naszej wspólnocie mamy już za sobą ważny krok w trzecim z wymienionych etapów - realizacja.

Dzień po zakończeniu Zgromadzenia Krajowego (20 maja br.) odbyło się spotkanie Rady Lokalnej Białostockiej WŻCH. Na to spotkanie zostali zaproszeni nasi delegaci Zjazdu Krajowego w Otwocku: Dorota Kujawa, Marzena Zubrycka, Ola Popławska. Oprócz złożenia szczegółowego sprawozdania z przebiegu i owoców obrad, każdy z delegatów dzielił się swoimi przeżyciami z tego czasu. W wypowiedziach wybrzmiało doświadczenie jedności w różnorodności oraz bycia prowadzonymi przez Ducha Świętego w procesie modlitwy, przed podjęciem i w czasie podejmowania decyzji. Szczególną ich uwagę zwrócił porządek i sprawny przebieg obrad. Okazało się, że nie tylko umiemy razem pracować (obradować), ale i doskonale śpiewać w chórze i bawić się w grupie.

Kolejny ważny krok, który też mamy już za sobą, to spotkania delegatów (pojedynczo lub w grupie) ze wspólnotami podstawowymi. Każdy mógł usłyszeć od świadków o tym, co działo się na Zgromadzeniu Krajowym. Wszystko to odbyło się w minionym tygodniu. Uważamy, że nawet w korporacjach nie ma tak sprawnego działania. A to dopiero początek. Już bowiem nadeszła pierwsza oficjalna wypowiedź nowej prezydent Marty Lewandowskiej – Harasimowicz wraz z tekstem „Przesłania” Zgromadzenia Krajowego..

WŻCH Magnificat, Białystok, 26. 5. 2019