160 LAT KAPŁAŃSTWA

Nie, nie! To nie pomyłka. Tyle lat kapłaństwa mają, razem, trzej jezuici: o. Edward Smaga (60 lat kapłaństwa), o. Andrzej Koprowski (50 lat kapłaństwa) oraz o. Zygmunt Perz (50 lat kapłaństwa), którzy 1 czerwca 2019 r. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie obchodzili Jubileusze święceń kapłańskich. O wyjątkowości tego wydarzenia świadczą nie tylko lata posługi kapłańskiej Dostojnych Jubilatów, ale także ich wyjątkowe historie oraz zasługi.

O. Edward Smaga był przez wiele lat przełożonym w różnych domach zakonnych, a także proboszczem w kilku parafiach. Do dziś jest tam wspominany z wielką serdecznością.

O. Andrzej Koprowski to wieloletni dyrektor (pierwszy w historii) Redakcji Katolickiej w Radiu Polskim i TVP, Przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów i Asystent generała Zakonu. Teraz pisze, tłumaczy i wydaje kolejne książki, m.in. ojca De Gasperis.

Dziedziną pracy o. Zygmunta Perza była zawsze teologia. Ten specjalista w zakresie teologii moralnej i wykładowca, piastował również urząd Prowincjała Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów.

To tylko niektóre najbardziej znane formy działań Jubilatów.

Uroczystości Jubileuszowe zaczęły się Mszą św. koncelebrowaną o godz. 12.00, w Sanktuarium. Przewodniczył jej ojciec Prowincjał Tomasz Ortmann. W homilii przypomniał on nie tylko wielkie zasługi ojców Edwarda, Andrzeja i Zygmunta, ale również roztropną miłość, z jaką wypełniali swoją misję.

Krótkie życzenia po zakończeniu Mszy św. zostały uzupełnione i ubogacone przemówieniami podczas uroczystego obiadu w refektarzu wspólnoty zakonnej Kolegium Bobolanum, które znajduje się przy Sanktuarium.

Dziękując Zacnym Jubilatom za dobro, które poprzez ich pracowite i oddane życie, stało się udziałem wielu, w tym także i nas (o. Andrzej Koprowski bywał u nas w ubiegłych latach z konferencjami), życzymy im wiele sił i radości w życiu Ad Majorem Dei Gloriam (Na Większą Chwałę Boga).

WŻCH Magnificat, Białystok, 3. 5. 2019

.

Na zdjęciu od lewej: o. E. Smaga SJ, o. A. Koprowski SJ, P.O. T. Ortmann SJ i o. Z. Perz SJ. 1.6.2019

 alt=

Na zdjęciach: Trumna z relikwiami św. Andrzeja Boboli, ołtarz i obraz przedstawiający świętego Patrona Polski.

Na zdjęciu fragment ogrodu przy Kolegium i Sanktuarium.

 alt=