POŻEGNANIA I POWITANIA

Proces zmian przyśpieszył. Nie tylko przybyli nowi jezuici i „pustelnia” na Południowej przekształciła się w dom zakonny z trzema zakonnikami, ale zaszły także zmiany w strukturze naszej Wspólnoty. W poniedziałek 26 sierpnia (uroczystość NMP Częstochowskiej) o. Henryk Droździel przekazał funkcję Asystenta Kościelnego naszej Wspólnoty o. Pawłowi Buckiemu. O. Paweł będzie naszym Asystentem i od września 2019 r. Proboszczem nowej jezuickiej parafii w Wasilkowie.

Zmiana miała miejsce w ramach spotkania wszystkich wspólnot podstawowych tworzących Magnificat. Rozpoczęło się ono Mszą św., której przewodniczył o. Henryk. Homilię wygłosił o. Paweł. Nawiązał w niej do postaci mądrości z I czytania. Odniósł to do osoby Matki Bożej i wskazał na cztery „mądrości”, których Ona nas uczy: bliskości, zaufania, pokornej służby i nie tracenia nadziei. Na zakończenie Mszy św. dokonał się obrzęd „posłania” nowych odpowiedzialnych ze wspólnoty podstawowej Kefas. Są nimi: Marzenka Zubrycka (koordynatorka) i Ola Popławska (animatorka formacji). Zastąpiły Bożenkę Wędołowicz i Danusię Djakonow, pełniące te funkcje przez ostatnie cztery lata. Po podziękowaniach i powitaniach o. Henryk ogłosił oficjalne przejęcie funkcji Asystenta Kościelnego przez o. Pawła.

Przygotowana przez nas kolacja, jak zwykle różnorodna kolorystycznie, smakowo i treściwa, stała się okazją do przedstawienia o. Pawłowi wspólnot podstawowych: Arka, Ignacy, Kefas i Magis. Potem wszyscy z ciekawością wysłuchali tego co o. Paweł mówił o swojej drodze do zakonu i do kapłaństwa oraz ostatnich obowiązkach, które pełnił przed przyjściem do Białegostoku. Z równie wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji o przygotowaniach do odprawienia pierwszej Mszy św. w Wasilkowie, w Dolinie Cisów po erygowaniu parafii, która będzie nosiła imię św. Stanisława Kostki. Zadeklarowaliśmy, oczywiście, gotowość włączenia się w to dzieło i pomocy.

Opuszczając gościnne progi Domu Jezuitów, mamy odczucie, że choć jeszcze trwają wakacje, to my już zaczęliśmy nowy rok wspólnotowych i duszpasterskich zaangażowań oraz, że będzie to „ciekawy” rok. Czekamy z niecierpliwością ku czemu nas Pan poprowadzi.

WŻCH Magnificat, Białystok, 27.8.2019 r.

 

Zdjęcia: Bożena Wędołowicz, Jolanta Żero-Grochowska