FORUM WSPÓLNOT LOKALNYCH

W dniach 26 – 27 X 2019 roku w Poznaniu–Morasku, w Domu Rekolekcyjnym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, odbyło się Forum Wspólnot Lokalnych. Czteroosobowa grupa z Białegostoku: Jola Żero-Grochowska, Marzena Olendzka, Barbara Bielonko i ks. Łukasz Wysocki SJ, wyruszyła samochodem na drugi koniec Polski. Podróż, mimo że trwała 7,5 godz., minęła niepostrzeżenie szybko. Mieliśmy dużo tematów do przedyskutowania, był czas na modlitwę, nie zabrakło wychwalania Pana Boga śpiewem.

Forum Wspólnot Lokalnych rozpoczęła pani Prezydent WŻCh Marta Lewandowska – Harasimowicz. Przywitała wszystkich obecnych i przedstawiła ogólny plan spotkania składającego się z trzech bloków. Pierwszy blok spotkania rozpoczęliśmy od refleksji z ostatniego Zjazdu Krajowego w Otwocku. Spróbowaliśmy popatrzeć na różne doświadczenia (trudności, poruszenia, apostolstwo) naszych wspólnot podstawowych i lokalnych przed, w trakcie i po Zgromadzeniu Krajowym. Okazało się, że to ogólnopolskie wydarzenie wpłynęło bardzo pozytywnie, inspirująco na rozwój i działania wspólnot.

W następnych cyklach spotkania, z przerwami na kawę/herbatę i posiłki, wysłuchaliśmy wielu prelegentów na tematy, m.in. problemów współczesnej młodzieży omawianych na Zgromadzeniu Europejskim w Wilnie (Eurolink – Marcina Telicki z Poznania), budowanie relacji w rodzinie, Zdrapka Wielkopostna i przymierze we wspólnocie (Grzegorz Gabor z Torunia), odpowiedzialność za wspólnotę i rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym ( Basia Wielgus z Trójmiasta)

Spotkanie zakończyliśmy Mszą św. odprawioną przez o. Leszka Mądrzyka SJ i oczywiście, za poprowadzenie śpiewów liturgicznych odpowiedzialna była wspólnota białostocka. Ale to nie był jeszcze koniec dnia… Wieczorem, w wolnym czasie, spotykaliśmy się w wybranych przez siebie grupach tematycznych.

W poranną niedzielę, Radek Lebowski z krakowskiej wspólnoty, poprowadził spotkanie dotyczące wspólnotowego podejmowania decyzji wykorzystując metodę aktywizującą. Podejmować konkretne decyzje dotyczące apostolstwa w grupie 32 osobowej, a następnie w grupie 6 osobowej nie było łatwe. Jednak w decyzjach kierowaliśmy się (tak po ignacjańsku) większym dobrem. Był to dobry czas poznawania – często z humorem - samych siebie, siebie nawzajem i nabywania umiejętności wspólnotowego podejmowania decyzji.

Po Eucharystii, podczas której wysłuchaliśmy homilii ks. Łukasza Wysockiego SJ i po pysznym obiedzie przygotowanym przez gospodynie tego domu, spotkaliśmy się jeszcze ze wspólnotą poznańską. Ale my, z Białegostoku, musieliśmy szybko pożegnać się ze wszystkimi wiedząc, że czeka nas jeszcze długa droga do domu.

Poznań żegnał nas deszczem, chyba polubił nas, ale cóż! „komu w drogę temu czas”. I tak, z wdzięcznością w sercu Panu Bogu, dojechaliśmy szczęśliwie do domu jezuitów, gdzie przywitał nas z uśmiechem ks. proboszcz o. Paweł i czekający nasi mężowie.

WŻCH  Magnificat, Białystok, 31 X 2019