SPOTKANIE RRK

30 października 2019 roku w Centrum Wstawienniczo – Konferencyjnym w Białymstoku odbyło się spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchów Katolickich. Nasi Pasterze – abp Tadeusz Wojda i bp Henryk Ciereszko - zaprosili na to spotkanie liderów świeckich różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich wraz z ich duszpasterzami. Naszą białostocką WŻCh reprezentowali Jolanta Żero-Grochowska oraz ks. Łukasz Wysocki SJ.

Po wspólnej modlitwie ks. Dariusz Wojtecki przedstawił zagadnienia, jakie były poruszane podczas ostatniego spotkania Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Poinformował, że nowym opiekunem ORRK został bp. Adam Wodarczyk, zaś jezuita o. Adam Schulz pełni dalej funkcję przewodniczącego tej organizacji. Poruszano tematy, m.in. związane z różnymi możliwościami wpływania członków ruchów na odkrywanie przez inne osoby wspólnoty Kościoła. Zachęcono do zapoznania się z oficjalnym dokumentem dotyczącym stanowiska Kościoła wobec ideologii gender: „Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w edukacji”

Drugim, niezwykle ważnym, punktem tego spotkania było przedstawienie przez ks. Jarosława Grzegorczuka założeń trzyletniego programu duszpasterskiego w Polsce. Rozpocznie się on w tym roku w pierwszy dzień adwentu i będzie dotyczył Eucharystii. Zachęcił ruchy i wspólnoty do refleksji, do pogłębienia doświadczenia żywego, obecnego Chrystusa w Eucharystii.

Po wypowiedzi ks. Jarosława był czas na dyskusję wszystkich obecnych. Wiele tematów zostało poruszonych, a szczególnie dotyczących aktywnego udziału we Mszy św.

Spotkanie podsumował ks. abp Tadeusz Wojda. Podziękował wszystkim za obecność. Podkreślił, że powstawanie tak wiele rozmaitych wspólnot, ruchów w Kościele jest znakiem działania Ducha Świętego. Uważa, że razem mogą stać się „zaczynem” i promieniować na innych, stąd też ważne jest, by Rada Ruchów Katolickich pomagała w ich integracji.

Jolanta Żero-Grochowska, Białystok, 04 XI 2019