PRAWDA – KATOLICKOŚĆ - UNIWERSYTET

4 listopada 2019 r. podczas spotkania z pracownikami wyższych uczelni z okazji forum Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich Papież Franciszek powiedział: „Uniwersytety muszą więc zastanowić się, jaki wkład mogą i muszą wnieść w integralny rozwój osoby. Jeśli wyzwania te dotyczą systemu uniwersyteckiego jako całości, uniwersytety katolickie powinny odczuwać te potrzeby jeszcze bardziej nagląco”.

Warto wysłuchać wykładu o. Dariusza Kowalczyka SJ, Dziekana Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskego pt. „Prawda – katolickość – uniwersytet”, który wygłosił prawie rok temu w ramach cyklu „Konserwatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II” pod hasłem „Istota i misja uniwersytetu we współczesnym świecie”. Wykład dopiero niedawno ukazał się w formie nagrania wideo na YouTube. Inicjatorem serii wykładów jest Instytut Jana Pawła II KUL.

Wykład o. Kowalczyka to cenne, syntetyczne (jak na profesorski wykład przystało) przedstawienie zagadnienia ujętego trzema słowami w tytule wykładu. Usłyszymy o postawach, problemach i możliwościach, wobec których stają dziś katolickie uczelnie. Najwybitniejszy teolog wśród publicystów i publicysta wśród teologów udziela odpowiedzi na pytania o rozumienie prawdy w dyskusji naukowej, zarysowuje dotychczas zajmowane stanowiska i opisuje sposoby dochodzenia do niej. Usłyszymy, jak rozumiał „problem prawdy” i rolę uniwersytetu, w tym kontekście, Jan Paweł II, a jak ją rozumie papież Franciszek. Prelegent podejmuje ważne zagadnienia, takie jak: „katolickość” a idea uniwersytetu oraz odpowiada na pytanie, czy należy przemilczeć katolickość uniwersytetu wchodząc w dialog ze światem (aby nie być oskarżonym albo podejrzewanym o totalitarne zakusy), czy raczej eksponować przylgnięcie do prawd, które głosi Chrystus i z którymi posyła Kościół?

Na pytanie o misję katolickiego uniwersytetu w dzisiejszym świeci jezuita odpowiada trzema słowami: prawda, formacja, ewangelizacja. Warto posłuchać, jak do tego dochodzi i jak to uzasadnia.
Posługując się różnymi „modelami kościoła” (A. Dules SJ), o. Kowalczyk tłumaczy możliwe relacje pomiędzy uniwersytetem katolickim a światem, uniwersytetem katolickim a Kościołem hierarchicznym.

W wykładzie znajdziemy także refleksje nad „stanem” uniwersytetów w świecie w ogóle. Czy największe i najbardziej znane z nich są nadal uni-wersytetami, czy stały się raczej multi-wersytetami, gdzie mamy do czynienia z mnogością dyscyplin, których nic nie łączy.
Wykład został udostępniony przez KUL pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=7PAGrD3Arcs
Warto poświęcić 40 minut na wysłuchanie wykładu (bez potrzeby udawania się na KUL lub PUG). Na pewno nie będzie to czas stracony. Kto zechce, może wysłuchać także zapisu dyskusji, która miała miejsce po wykładzie.

opr. Leonardo, 4.11.2019