SPOTKANIA IGNACJAŃSKIE

W niedzielę 10 listopada 2019 roku, zachęceni zaproszeniem, wybraliśmy się na pierwsze spotkanie z cyklu Spotkań Ignacjańskich, które miało miejsce w kaplicy tymczasowej ojców jezuitów w Dolinie Cisów w Wasilkowie. To, co od wejścia pomogło nam przenieść się w klimat i temat spotkania, to przygaszone światła w kaplicy, muzyka medytacyjna w tle oraz ks. Łukasz, który ubrany był w kompletny strój zakonny (łącznie z biretem). Do złudzenia przypominał św. Ignacego Loyolę. Spotkanie to stało się dla nas okazją do lepszego poznania Towarzystwa Jezusowego i ich duchowości, choć sama duchowość ignacjańska nie jest nam obca. Prezentacja i wykład dotyczące historii powstania zakonu, etapów drogi zakonnej ubogacone były filmem dokumentalnym z ich życia (świadectwa braci jezuitów). Ks. Łukasz przybliżył nam również niektóre postacie świętych jezuitów, którzy z ogromnym oddaniem powierzyli się swojej misji. Mogliśmy się także zmierzyć z faktami i mitami na temat jezuitów – było to bardzo interesujące. Otarliśmy się również o historię powstania parafii jezuickiej w Wasilkowie i jej związku ze Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku. Spotkanie było na tyle ciekawe, że straciliśmy poczucie czasu. Czekamy już na kolejne z tego cyklu, zachęcając przy tej okazji wszystkich zainteresowanych.

Marzena Olendzka, Białystok, 13 XI 2019